החוק קובע כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של הילדים עד לגיל שמונה עשרה, אך יש מקרים שבהם אחד ההורים פונה בבקשה של צמצום זכויות אפוטרופוס של ההורה השני.

יש להבדיל בין צמצום זכויות אפוטרופוס באופן חד פעמי כמו למשל בעת צורך דחוף לחתימה על טיפול רפואי כאשר רק אחד ההורים נוכח או בעת הבקשה הספציפית, או בעת הבקשה להוצאת דרכון לבין ביטול גורף ומשמעותי של זכויות אפוטרופוס כמו למשל במצבים שבהם אחד ההורים אינו נמצא בארץ או שאחד ההורים מבחירה אינו מעורב בגידול הילדים או כאשר הוא מתעקש לחתום בנושאים ספציפיים במטרה להקשות על הצד השני ועוד.

במאמר זה נדון בצמצום זכויות אפוטרופוס על ילדים, בצמצום גורף. נבדוק מתי ממנה בית המשפט אפוטרופוס על קטין ומתי הוא יפעל לביטול האפוטרופסות או להגבלתו. בנוסף, נביא מקרה משולחן עורך הדין, מקרה שבו צמצם בית המשפט זכויות אפוטרופוס של אב על בתו הקטינה  

צמצום זכויות אפוטרופוס – מתי ממנה בית המשפט אפוטרופוס לילדים

החוק קובע כי ההורים באופן אוטומטי הם האפוטרופוסים הטבעיים והחוקיים של הילדים עד לגיל 18. ההנחה היא כי ההורים יפעלו לטובת הילדים ובכל החלטה שהם יקבלו טובת הילדים תעמוד לנגד עיניהם, ולכן המדינה אינה מתערבת בשיקול דעתם של ההורים במסגרת תפקידם כאפוטרופוס לילדיהם.

אך ישנן מצבים שבהם המדינה תחליט להתערב כמו למשל כאשר ההורים אינם ממלאים את חובתם כלפי הילדים, הם אינם דואגים לצרכיהם ונמנעים ללא סיבה סבירה למלא את חובותיהם כלפי הילדים.

כאשר שני ההורים של הקטין נפטרו, כאשר הם הוכרז כפסולי דין או כאשר האפוטרופסות נשללה מההורים בשל סיבות שונות, יחליט בית המשפט על מינוי אפוטרופוס לילדים הקטינים.

במקרה של בני זוג ממין זהה אשר מגדלים בשותפות את הילד, רשאי בית הדין למנות את בן הזוג של ההורה הביולוגי לתפקיד האפוטרופוס, אך בתנאי שההורה הביולוגי הנוסף אינו נמצא בין בחיים או  שהוא אינו ידוע או שהוא לא נמצא בקשר עם הילד.

צמצום זכויות אפוטרופוס – מתי מצמצם בית המשפט את זכויות האפוטרופוס

 סעיף 27 לחוק האפוטרופוס הכללי דן בצמצום זכויות האפוטרופוס או בהגבלתו. וזו לשון החוק: "הורה של קטין שלא נקט כלפי הקטין לפי הדרך האמורה בסעיף 3,3  או 3,4 לחוק הנוער טיפול והשגחה  תש"ך, 1960, רשאי בית המשפט לשלול ממנו את האפוטרופוס על הקטין או להגבילה. הוא הדין אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי נתמלאו התנאים שבהם היה בית משפט שלום נוקט כלפי ההורה בדרך האמורה".

מסעיף 27 עולה כי במצבים שבהם ההורה אינו נוקט "בדרך האמורה", הדרך שבה עליו לפעול לטובת הקטין, רשאי בית המשפט לשלול ממנו את זכויותיו כאפוטרופוס על ילדיו או להגביל אותן.

 צמצום זכויות אפוטרופוס – משולחנו של עורך הדין

בפני  בית המשפט לענייני משפחה בצפון הארץ הוגשה בקשה לצמצום זכויות אפוטרופוס של האב לקבלת זכות בלעדית וחתימה בלעדית בענייני בריאות, חינוך, וגם חתימה על דרכון לאם באשר לבתם המשותפת, הקטינה.  

מקריאת פסק הדין עולה התמונה שהאב לא שמר על קשר במשך שנים רבות עם בתו הקטינה והיא מטופלת בלעדית על ידי האם. האם שסובלת מבעיות נפשיות בעקבות פוסט טראומה התמסרה באופן מוחלט לגידול הבת ואילו האב שריצה פעמיים תקופות מאסר  שונות בבית הסוהר היה בזוגיות חדשה ואף נולד לו ילד נוסף מזוגיות זו. גם עובדת סוציאלית שביקרה בבית האם התרשמה כי האם מסורה לילדה, שיש ביניהן קשר טוב והאם נותנת לילדה את כלל מה שהיא צריכה.

במשך ארבע שנים אין להורים כל קשר ביניהם וכאשר האם רוצה להעביר מסרים לאבי הבת, היא פונה לאמו של האב, לסבתא, הסבתא מדברת עם האב ומחזירה לאם תשובה. חשוב לציין שגם הסבתא לא נפגשה עם הילדה כלל במשך השנים.

כעת, הילדה עומדת לעלות לכיתה א', היא זקוקה לטיפולים שונים, לאבחונים ולשיבוץ בכיתה של חינוך מיוחד. לצורך זה היא נדרשת לעבור אבחונים שונים וטיפול פסיכולוגי. האב שאליו פנתה האם כדי שיחתום יחד אתה על המסמכים הנדרשים לאבחון ולטיפולים לא מוכן לחתום, והאם טוענת כי חוסר הרצון לחתום והתנהגות האב נובעים מהרצון להקשות עליה, ולכן היא פונה לבית המשפט בבקשה לצמצום זכויות האפוטרופוס של האב.

בתסקיר שפרסמה העובדת הסוציאלית היא טוענת שהיא התרשמה שאם האימא לא היתה מגישה תביעה מצד האם לצמצום זכויות אפוטרופוס, האב לא היה מעורב כלל בחיי הבת ולא היה עושה מאמצים כדי להיות אתה בקשר. ולכן המליצה עובדת הסוציאלית על צמצום זכויות האפוטרופוס של האב ועל מתן אפשרות לאם להיות אפוטרופוס בלעדי בנושא בריאות , חינוך והוצאת דרכון. ובנוסף לתת לה אפשרות  לעבור דירה לפי לרצונה.

על אף שבבית המשפט התנגד האב לצמצום זכויותיו וטען שהוא "אינו עציץ" קיבל בית המשפט את בקשת האם. בפסק הדין טענה השופטת  כי טובת הקטין היא המגדלור היחיד שלאורו יש לתת את ההכרעה והיא הגורם הבלעדי. ועל אף שלצמצום זכויות האפוטרופוס של האב עלולה להיות משמעות לא פשוטה, היא מקבלת את תביעת האם.

לסיכום, צמצום זכויות אפוטרופוס של אחד ההורים על אף האפוטרופסות הטבעית

על אף שבית המשפט רואה בהורי הילדים אפוטרופוסים טבעיים לילדיהם, קיימים מצבים שבהם מחליט בית המשפט להתערב בגידול הילדים ולצמצם את זכויות האפוטרופסות של אחד ההורים או במקרים חריגים של שני ההורים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *