לייעוץ חינם חייגו

תחומי התמחות

עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך

כאשר אדם מעל גיל 18 סובל ממחלה סופנית או מחלה פרוגרסיבית ומעוניין להבטיח את עתידו, יש לו אפשרות להעביר את הטיפול הבריאותי, הכלכלי והתפקודי לידי אדם אחר עליו הוא סומך. לצורך זה קיים מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר מאפשר לחולים רבים בישראל לדאוג לעתידם. 

למעשה, כל אדם יכול לבקש לערוך עבורו ייפוי כוח מתמשך גם כשהוא בריא וללא בעיות רפואיות, אך רוב המקרים של חתימה על ייפוי כוח מתמשך נוגעים לאנשים בעלי מוגבלויות או מחלות חשוכות מרפא.

עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך

בכדי להביא לכדי חתימה על ייפוי כוח מתמשך, חובה לפנות לעורך דין מורשה לייפוי כוח מתמשך אשר קיבל את הסמכתו לעסוק בתחום על-ידי משרד המשפטים. אם כן, לא כל עורך דין יכול לטפל בנושא רגיש זה וישנה חשיבות רבה לבדיקת עורך הדין העומד מולכם לפני ניסוח המסמך. המסמך למעשה דואג לעתיד של אדם ברגע ויגיע לאי יכולת לקבל החלטות. 

במסמך מופיעים פרטי האדם או האנשים אשר ינהלו את הנושאים הכלכליים, הבריאותיים וכל נושא אחר הרלוונטי לעורך המסמך ביום בו לא יכול לעשות זאת עבור עצמו.

המסמך הדואג לעתיד של אדם

למסמך ייפוי כוח מתמשך יש השלכות רבות הנוגעות לעתידו של האדם המבקש לחתום על מסמך זה. אם אתם מעוניינים לחתום על מסמך ייפוי כוח ולשים את העתיד שלכם בידי אנשים אחרים אשר אתם סומכים עליהם, חשוב שיהיה לכם ליווי וייעוץ משפטי מקצועי למסמך חשוב זה.

ניסוח מסמך ייפוי כוח מתמשך

משרד עורכי דין המקצועי בישראל בתחום ייפוי כוח מתמשך הוא משרד עורכי דין אביטל חורף ושות'! עורך דין אביטל חורף, מייסד המשרד, הוא בעל הסמכה של משרד המשפטים לניסוח וטיפול במסמך ייפוי כוח מתמשך על כל היבטיו. עורך דין אביטל חורף מלווה לקוחות בנושא ייפוי כוח מתמשך בצורה סבלנית ואכפתית בכדי להגיע לניסוח הטוב ביותר מבחינה משפטית עבור אותו אדם.

עורך דין מורשה לייפוי כוח מתמשך – אביטל חורף

משרד עורכי דין אביטל חורף ושות' מזמין אתכם לתאם פגישה כבר השבוע עם עורך הדין אביטל חורף ולהתחיל בתהליך ניסוח המסמך לייפוי כוח מתמשך בצורה הנכונה ביותר עבורכם וזאת בכדי להבטיח את העתיד שלכם כאשר כבר לא תוכלו לעשות זאת עבור עצמכם.

ייפוי כוח מתמשך – כדי לקנות שקט מפני הלא נודע בעתיד

תיקון 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 יצר חלופה למינוי אפוטרופוס ומאפשר לכל אדם בעודו כשיר וצלול את האפשרות לבחור מי ינהל את ענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת.

פנינו אל עוד אביטל חורף, עו"ד מומחה בענייני משפחה וירושה, וביקשנו ממנו להסביר מהו ייפוי כוח מתמשך, למה כדאי לחתום על ייפוי הכוח, מי יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מהן סמכויותיו של הממונה ועוד.

ייפוי כוח מתמשך, מסביר עו"ד אביטל חורף, הוא כלי עוצמתי אשר מאפשר לאדם לקבוע מי ינהל את ענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בשל זקנה, מחלה או מוגבלויות שונות. מיופה הכוח שימנה האדם ייכנס בנעליו של הממנה ויקבל עבורו את ההחלטות החשובות במישור האישי במישור הכלכלי והרפואי. חתימה על ייפוי כוח מתמשך תקנה לאדם שקט וביטחון מפני הלא נודע בעתיד.

 ביקשנו מעו"ד חורף לשתף אותנו בידע ובניסיונו הרב ולענות לנו על שאלות נוספות.  

 מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

ייפוי כוח מתמשך אינו תחליף לצוואה. אלו שני מסמכים משפטיים שונים ונפרדים המתייחסים לתקופות שונות בחייו של האדם. ייפוי כוח מתמשך מתייחס לתקופה שבה האדם נמצא בין החיים, אך אינו מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו. הצוואה, לעומת זאת, היא מסמך המורה איך יחולק עיזבונו של המנוח לאחר שהוא ילך לעולמו.

מה עושים כאשר אין ייפוי כוח מתמשך?

אם האדם לא חתם על ייפוי כוח מתמשך והוא מגיע למצב שבו הוא לא מסוגל לנהל את ענייניו, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס.

בייפוי הכוח המתמשך יכול הממנה לתכנן את עתידו כרצונו מבלי שתהיה לבית המשפט או לקרובי משפחתו השפעה על זהות מיופה הכוח ועל פעולותיו. לעומת זאת במינוי אפוטרופוס, בית המשפט יהיה זה שיחליט על זהות האפוטרופוס ויפקח על פעולותיו.

מי יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם מעל גיל שמונה עשרה אשר מבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, את מטרות ייפוי הכוח ואת התוצאות רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך ולמנות מיופה כוח שיפעל מטעמו.

 האם נדרש אישור רפואי לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך?

לא. כל אדם כשיר מעל גיל שמונה עשרה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ואין צורך באישור רפואי.

 מהם העניינים שצריכים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך?

במסגרת ייפוי הכוח רשאי הממנה להפקיד בידי הממונה את ההחלטות בענייניו במועד שבו הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות. הממנה רשאי לתת לממונה סמכויות לפעול בשמו בעניינים רפואיים, בעניינים אישיים או בענייני רכוש, בשלושתם ביחד או בכל אחד מהם לחוד. בנוסף, יכול הממנה לתת הנחיות מקדימות ולהתוות דרך פעולה שעל פיה יפעל הממונה כאשר ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו. הממנה רשאי לקבוע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו, באילו מצבים הוא יפקע או יבוטל  ועוד.

בייפוי כוח מתמשך אפשר להחליט על ממונה אחד או מספר ממונים. עו"ד אביטל חורף ממליץ על מינוי של מספר אנשים לתפקיד למקרה שבו מיופה הכוח ירצה לבטל את המינוי או שהוא לא יוכל מסיבות בריאותיות או אחרות לשמש כמיופה כוח.


מי הם הגורמים הלוקחים חלק בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

בייפוי כוח מתמשך יש מספר גורמים רלוונטיים בעריכת ייפוי הכוח ובמימושו:

הממנה הוא האדם שמחליט למי יינתן ייפוי כוח והוא קובע את תוכן ייפוי הכוח בהתאם לרצונו האישי.

מיופה הכוח הוא בעל התפקיד שעליו מוטלים האחריות והכוח לפעול בתום לב מטעם הממנה מתוך שמירה על ענייניו של הממנה ועל רצונו כפי שהובע בחתימה על המסמך. מיופה הכוח רשאי לקבל שכר עבור עבודתו, אך רק בתנאי שהדבר נקבע במסגרת ייפוי הכוח.

עורך דין – חוק הכשרות המשפטית קובע כי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק באמצעות עורך דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין, שעבר הסמכה מיוחדת בעריכת ייפוי כוח מתמשך ושאין לו עניין אישי או ניגוד עניינים בייפוי הכוח.

האפוטרופוס הכללי הוא הגורם המוסמך האחראי על נושא ייפוי הכוח מתמשך. גורם שאצלו יש  להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך ולהודיע לו על הפעלתו או על ביטולו.

 מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף?

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף באחד משני המקרים ובהתאם למה שנקבע בייפוי הכוח.

במועד שבו הממנה לא יהיה מסוגל להבין בתחום שלשמו נחתם ייפוי הכוח.

בהתקיים תנאים מסוימים כפי שנקבע בייפוי בכוח, כמו למשל אשפוז הממנה במוסד סיעודי או במוסד פסיכיאטרי ועוד.

מיופה הכוח אינו רשאי להחליט מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, אך עם זאת ייפוי הכוח יכול להיכנס לתוקף בהחלטה משותפת של בני המשפחה ומיופה הכוח המעידים כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח.

אם לא נכתבו בייפוי הכוח תנאים מפורשים לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו, תידרש חוות דעת רפואית המעידה כי הממנה אינו מסוגל להבין בנושאים שעבורם נחתם ייפוי הכוח המתמשך.

כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקף יש ליידע את הגורמים הבאים:

אם הממנה מתגורר אצל קרוביו, יש להודיע להם, אם הממנה מתגורר במעון, יש להודיע לבעל המעון, אם נקבעו מיופי כוח חלופיים, יש להודיע להם ולא לשכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי.

באילו מקרים יפקע תוקף ייפוי הכוח?

תוקף ייפוי הכוח המתמשך יפקע באחד מהמצבים הבאים:

כאשר תנאי מסוים שקבע האדם לפקיעת התוקף, התממש.

כאשר מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטרו. כאשר מייפה הכוח נפטר רשאי מיופה הכוח להמשיך לנהל את ענייני רכושו של המייפה לתקופה של תשעים יום.

כאשר חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא אינו עומד יותר בתנאים הנדרשים למינוי כמו היותו פושט רגל או שהוא התמנה לתפקיד בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.

כאשר מיופה הכוח אינו מעוניין להמשיך בתפקיד והוא שלח על כך הודעה למייפה הכוח.

כאשר מיופה הכוח היה בן זוג של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע.

כאשר מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח, אך הם חדלו לנהל משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה.

 באילו מקרים ייפוי הכוח המתמשך יבוטל?

 מייפה הכוח רשאי לחזור בו מהחלטתו על מינוי מיופה הכוח. כדי לבטל את המינוי על ייפוי הכוח על הממנה לשלוח למיופה הכוח הודעה על ביטול ייפוי הכוח. ביטול ייפוי הכוח ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה.

 מה ההבדל בין פקיעת התוקף לבין ביטול המינוי?

במקרה של ביטול המינוי רשאי הממנה לחזור בו מהודעת הביטול באמצעות פנייה אל בית המשפט. לעומת זאת בפקיעת תוקף המינוי אין אפשרות לממונה לשמש יותר כמיופה הכוח.

איך מפקידים את ייפוי הכוח המתמשך?

כאשר הממונה מעוניין להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך עליו להתייצב באופן פיזי במשרדי האפוטרופוס הכללי ולמסור עותק מקורי של ייפוי הכוח.

כאשר הפקדת ייפוי הכוח מתבצעת באמצעות עורך דין שבפניו הוא נחתם, יכול עורך הדין להפקיד את המסמך באופן מקוון ובחתימה אלקטרונית. לאחר ההפקדה המקוונת על עורך הדין לשלוח בדואר רשום בתוך ארבעה עשר יום עותק מקורי חתום של ייפוי הכוח.

עורך הדין אביטל חורף הוא חבר לשכת עורכי הדין ועבר הכשרה ייחודית בתחום עריכת ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין חורף נחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בתחום ענייני משפחה וידוע ביכולותיו לנהל הליכים משפטיים ביעילות, במסירות ומתוך התאמה לצרכיו הייחודים של כל לקוח.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך היא חובה לכל מי שמעוניין בשקט ובשלווה ובידיעה שכאשר לא יוכל לנהל את ענייניו בעצמו יהיה מי שינהל אותם ויביא לידי ביטוי את רצונותיו.

רוצים לחתום על ייפוי כוח מתמשך, להצעת מחיר אטרקטיבית צרו קשר  עוד היום:

עו"ד אביטל חורף, רחוב ירמיהו 43, סנטר 1, ירושלים.

 טלפון 072-322-2797,

אתר המשרד:  https://lawdin.co.il/

דוא"ל: office@lawdin.co.il

שיחה חינמית בקליק

התקשרו 077-997-7757 או מלאו את הפרטים הבאים ואצור אתך קשר בזמן שמתאים לך, שעות הפעילות הן מהשעה 09:00 עד 23:00

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה. פרטיות: לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך.

תפריט ניווט

MENU

צריכים הכוונה? אני כאן כדי לעזור.

מלאו את הפרטים הבאים ואצור קשר עוד היום.
(שיחת הייעוץ ללא עלות)

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה. פרטיות: לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך.