הליך גירושין ברבנות הינו ברירת המחדל בין בני זוג יהודיים בארץ כוללים בעיקרם את עריכת טקס הגירושין ומתן הגט, והסדר עניינים שנלווים לגירושין, כגון תשלום מזונות ילדים, חלוקת הרכוש המשותף, ומשמורת הילדים.

עריכת טקס הגירושין ומתן הגט נמצאים בסמכותו הבלעדית והייחודית של בית הדין הרבני, וזאת לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג- 1953, ואילו העניינים הנלווים לגירושין נמצאים בסמכות מקבילה, הן של בית הדין הרבני והן של בית המשפט לענייני משפחה (דבר שהוליד את התופעה הידועה כ-"מירוץ הסמכויות").

להלן פירוט שלבי הליך גירושין ברבנות

כאשר מחליטים לפתוח הליך גירושין ברבנות, תחילה יש להגיש טופס בקשה ליישוב סכסוך משפחתי בפני יחידת הסיוע של בית הדין הרבני. הליך זה נועד לנסות ליישב את הסכסוך בין בני הזוג בדרכי שלום וללא צורך בניהול הליכים משפטיים.  

אם בסיומו של הליך זה הצדדים יצליחו להגיע להסכם גירושין, יהיה עליהם להגיש בקשה לאישור ההסכם ומתן תוקף של פסק דין בפני בית הדין הרבני. 

אם הם לא יצליחו להגיע להסכם גירושין, הם יהיו רשאים כעת להגיש תביעת גירושין ולנהל את התיק עד למתן פסק דין. 

בכל מקרה, בין אם הצדדים ערכו הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין ובין אם הם ניהלו תיק גירושין וקיבלו פסק דין, יהיה עליהם גם לערוך את טקס הגירושין ומתן הגט בפני בית הדין הרבני.

הליך גירושין ברבנות – פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני

לצורך פתיחת תיק גירושין בבית הדין רבני, על בן הזוג התובע להגיש בפני מזכירות בית הדין טופס כתב תביעת גירושין, בצירוף צילומים של תעודת הנישואין, הכתובה, ותעודת הזהות (כולל הספח) שלו, ולשלם אגרה. 

במסגרת תביעת הגירושין, יש לציין (בין היתר) את פרטי הצדדים, פרטי הנישואים, עילות הגירושין (כגון בגידה, אלימות, סירוב לקיים יחסי מין, ועוד),  והאם הוגשו גם תביעות בעניינים הנלווים לגירושין.

הליך גירושין ברבנות – כריכת העניינים הנלווים לגירושין 

אם התובע מעוניין שבית הדין הרבני, ולא בית המשפט לענייני משפחה, ידון גם בעניינים הנלווים לגירושין, כגון תשלומי מזונות ילדים, חלוקת הרכוש המשותף, וקביעת משמורת הילדים, באפשרותו לכרוך בתביעת הגירושין שהוא הגיש בפני בית הדין הרבני גם את העניינים הללו, וזאת בהסכמה או ללא הסכמה. 

כריכה בהסכמה פירושה שגם בן הזוג השני, הנתבע, הסכים להסמיך את בית הדין הרבני לדון בעניינים הנלווים לגירושיןבהעדר הסכמה כזו, על הצד שהגיש את תביעת הגירושין לבצע כריכה כדין. 

בדרך כלל בן הזוג שמעוניין לכרוך את תביעת הגירושין בעניינים הנלווים, הינו הבעל. על מנת להוכיח שהוא ביצע את הכריכה כדין, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים בדבר כנות תביעת הגירושין, כנות הכריכה, וכריכה כדין.  

לשם עמידתו בתנאי כנות תביעת הגירושין, על הבעל להוכיח שהוא באמת מעוניין להתגרש ולסיים את הנישואים, ושהוא אינו מגיש את תביעת הגירושין בשל מניע אחר, כגון על מנת למנוע מהאשה את האפשרות להגיש תביעות בעניינים הנלווים בפני בית המשפט לענייני משפחה. כנות התביעה תיבחן בין היתר לפי הנימוקים ועילות הגירושין שהציג התובע בכתב התביעה שלו. 

לשם עמידתו בתנאי כנות הכריכה, על הבעל להוכיח שהוא כרך את העניינים הנלווים בתביעת הגירושין מאחר שהוא באמת מעוניין שבית הדין הרבני ידון גם בהם, וכדי לרכז את כל הליכי הגירושים בפני ערכאה אחת ולהימנע מהתדיינויות בשתי ערכאות נפרדות, ולא לצרכים אחרים, כגון על מנת להפעיל לחץ בלתי הוגן על האשה כדי שתתפשר בנושא מסויים, ולמשל כדי שתוותר על זכויותיה בעניין תשלומי המזונות או חלוקת הרכוש המשותף. 

לשם עמידתו בתנאי הכריכה כדין, על הבעל לציין ולכרוך את העניינים הנלווים באופן מפורש וברור בתביעת הגירושין, ולא כלאחר יד.  

הליך גירושין ברבנות ניהול התיק בפני בית הדין הרבני

לאחר הגשת תביעת הגירושין ופתיחת התיק בבית הדין הרבני, מזכירות בית הדין הרבני תזמן את שני בני הזוג לדיונים בפני בית הדין, לצורך ניהול התיק עד למתן פסק דין.

הדיונים בפני בית הדין הרבני נערכים בדלתיים סגורות, וחל איסור פרסום לגבי תוכנם, וזאת מטעמי שמירת הפרטיות של הצדדים.  

עריכת טקס הגירושין וסידור הגט

טקס הגירושין וסידור הגט כולל ארבעה שלבים: בירור השמות, ביטול המודעות, כתיבת הגט, ומסירת הגט. 

שלב בירור השמות יכול להיערך בנפרד מיתר השלבים ולפניהם, בעוד שלושת השלבים האחרים נערכים תמיד יחדיו וברצף בזה אחר זה.

להלן עיקר פרטי שלבי מתן הגט:

הליך גירושין ברבנות – בירור שמות

שלב בירור השמות נועד לבדוק ולוודא היטב ובקפידה את שמותיהם המדוייקים של בני הזוג המתגרשים, של אבותיהם, ואף את הכינויים שלהם (ככל שישנם), לפני רישום שמות בני הזוג על קלף הגט. 

בדיקה זו נועדה למנוע בלבול בכתיבת שמות בני הזוג וכתיבת שמות שגויים, מאחר שכל טעות בשמות פוסלת את הגט. הבדיקה הקפדנית גם נועדה למנוע בלבול בין בני הזוג שמתגרשים לבני זוג אחרים בעלי שמות זהים שעדיין נשואים זה לזו.  

לצורך ביצוע שלב זה על כל אחד מבני הזוג להביא עד מטעמו שמכיר אותו היטב ובאופן אישי, ואשר יכול להעיד על שמו של בן הזוג וכינויו.

לאחר בירור השמות, הדיין ייוודא עם בני הזוג שהגירושין נערכים מרצונם החופשי והמלא, שהם מבינים את המשמעות של הגט ומודעים לכך שלאחר נתינת הגט הם יהיו מותרים להינשא לאחרים, ושהאשה מודעת לכך שלאחר הגירושים היא לא תוכל להינשא לכהן. 

הליך גירושין ברבנות – ביטול מוֹדָעוֹת

מוֹדעה הינה הצהרה בעלת תוקף של התחייבות לגבי מתן הגט שהבעל הצהיר בעבר ואשר עלולה לבטל את תוקף הגט. מדובר למשל בהצהרה לפיה הוא רוצה שהגט יחול רק אם אשתו תוותר על תשלום המזונות, או שהוא נותן את הגט תחת לחץ ולא מרצונו החופשי. יובהר שמדובר רק התחייבויות שנוגעות לגירושין ולמתן הגט כשלעצמם, ולא להסכמים שנערכו בין בני הזוג לגבי העניינים הנלווים לגירושין, כגון חלוקת הרכוש, תשלומי מזונות, ומשמורת הילדים. 

לפיכך, הבעל נדרש לבטל כל מודעה/התחייבות כזו שהוא נתן בעבר, בפני עדים, וזאת על מנת להבטיח מתן תוקף מלא לגט שיינתן על ידו לאחר מכן. 

לשם כך הבעל יישאל על ידי הדיינים האם עשה בעבר מעשה כלשהו שמבטל את תוקף הגט. בין אם הוא יענה על כך בחיוב ובין אם הוא יענה על כך בשלילה, הוא יידרש לבטל את המודעות, ולחזור על הדיין בנוסח הבא: 

"שִׁמְעוּ אֵלִי!
אַתֶּם עֵדִים שֶׁאֲנִי מְבַטֵּל לִפְנֵיכֶם כָּל מוֹדָעָה וּמוֹדָעָה שֶׁיָּצְאָה מִמֶּנִּי
וְכָל דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי שֶׁאִם יִתְקַיְּמוּ יִגְרְמוּ לְבִטּוּל הַגֵּט
וְכֵן פּוֹסֵל אֲנִי כָּל עֵדִים שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁאָמַרְתִּי כָּל דָּבָר הַפּוֹסֵל אֶת הַגֵט וכולי."

הליך גירושין ברבנות – כתיבת הגט

שלב כתיבת הגט על גבי הקלף הינו השלב הארוך ביותר מבין שלבי הליך הגט. בשלב זה נוכחים הבעל, סופר בית הדין שכותב את הגט, ועדים לכתיבת הגט, שיחתמו בתחתית הקלף (אין מדובר בעדים שנכחו בשלב בירור השמות כי אם בעובדי בית הדין הרבני). 

הסופר שכותב את הגט משמש כשליחו של הבעל, ולכן נוכחותו של הבעל בחדר כתיבת הגט נדרשת בכל שלב כתיבת הגט. לעומת זאת, נוכחות האשה איננה נדרשת בשלב זה, והיא יכולה להמתין מחוץ לחדר שבו נכתב הגט. 

הליך גירושין ברבנות – מסירת הגט

שלב מסירת הגט מהבעל לאשה נערך בנוכחות בני הזוג, הדיינים, והעדים שחתמו על קלף הגט. 

לפני מסירת הגט, האשה תתבקש להסיר מידיה את הטבעות שהיא עונדת עליהן (ככל שישנן), וזאת כדי למנוע  קיום הפרדה וחציצה בין ידיה לבין הגט שתקבל מהבעל. 

על הבעל לומר לאשה: "הָרֵי זֶה גִּיטֵךְ וְהִתְקַבֵּל גִּיטֵךְ זֶה וְהָרֵי אַתְּ מְגֹרֶשֶׁת בּוֹ מִמֶּנִּי מֵעַכְשָׁו וְהָרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם".

מסירת הגט מידי הבעל לידי האשה מסיימת למעשה באופן טקסי את הנישואין שלהם. 

רוצים לקבל ייעוץ בנושא הליך גירושין ברבנות? חייגו אלי ללא עלות ואשמח לסייע.

שלכם,

עו"ד אביטל חורף

* מעודכן לשנת 2024