שינוי משמורת ילדים הוא אמנם שינוי של חוזה הגירושין, אך כאשר ההורים חותמים על הסכם גירושין, כל החלטה שהם יקבלו בקשר לטובת הילידים הקטנים לא תהיה סופית ותמיד תהיה פתוחה לשינויים אם וכאשר יחולו שינויים מהותיים בנסיבות, ולכן ההחלטות על סוגיית משמורת הילדים ועל דמי המזונות אינן סופיות ויכולות תמיד להשתנות.

כאשר שני ההורים מסכימים יחד על השינוי, אין בעיה, אך כאשר מתעוררת מחלוקת בין ההורים, כאשר אחד ההורים מבקש לשנות והשני מתנגד, יגיע העניין לפתחו של בית המשפט. בית המשפט ייעתר לאשר שינוי משמורת ילדים רק כאשר הוא יווכח לדעת שהשינוי לא יפגע בילדים ואפילו להפך, הוא ישמור על טובת הילד.

 אז מהי משמורת ילדים, מתי אפשר להגיש בקשה לשינוי משמורת ילדים ומה תהיה עמדת בית המשפט.  כדי לקבל תשובות על כל אלו ועוד פנינו אל עורך דין גירושין בירושלים מומחה לענייני משפחה, ואלו היו התשובות שלו.

מה אומרת שינוי משמורת ילדים?

בתיקי גירושין רבים בעיית משמורת הילדים היא אחת הסוגיות המרכזיות והקשות העומדות בפני בני הזוג הפרודים. בהסדר המשמורת יש שתי אפשרויות, משמורת משותפת ומשמורת יחידנית. במשמורת משותפת האחריות על גידול הילדים ועל התפקוד היום יומי מתחלקת באופן שווה בין ההורים כשהילדים שוהים חלק מהזמן אצל האם וחלק מהזמן אצל האב. במשמורת יחידנית נקבע מי יהיה ההורה המשמורן, ההורה שהילד יגור אתו והוא יהיה אחראי על התפקוד היום יומי וההורה השני יקבל הסדרי ראייה. גם אם נקבעה משמורת משותפת או משמורת יחידנית תמיד אפשר להגיש בקשה לשינוי משמורת ילדים.

מה עמדת בית המשפט באשר לשינוי משמורת ילדים?

גם לאחר חתימת הסכם גירושין בין ההורים, לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, בתל אביב או בכל מקום אחר יש את הסמכות להורות על שינוי משמורת ילדים בהתאם לבקשה של אחד מההורים או לבקשת פקיד הסעד.

בית המשפט ידון בבקשה לשינוי משמורת ילדים רק כאשר התרחשו שינויים מהותיים בנסיבות, שינויים העלולים לפגוע בטובת הילד. בכל בקשה בית המשפט ישקול האם התועלת שתיגרם לילד תהיה גדולה מהנזק העלול להיגרם לו בעקבות השינוי בשגרת חייו.

מה נחשב לשינוי משמורת ילדים מהותי?

הזנחה של הילדים

כאשר אחד ההורים מזניח את הילדים, לא מטפל בהם ולא דואג לצרכים שלהם או נוהג כלפיהם באלימות פיזית או גם מילולית.

הסתה

כאשר אחד מההורים מסית באופן קבוע הסתה ממשית נגד ההורה השני, בית המשפט יראה בזה עילה לשינוי משמורת ילדים.

הפרת הסדרי ראייה

כאשר אחד ההורים אינו מקיים את הסדרי הראייה או מסכל את הסדר הראייה ומונע מההורה השני להיפגש עם הילדים. בית המשפט יכול לראות בהתנהגות זו עילה לשינוי משמורת ילדים.

חוסר תפקוד

כאשר אחד ההורים אינו מסוגל לתפקד מפאת מחלה, גם במקרה כזה טובת הילד תעמוד לנגד עיני בית המשפט והוא עשוי להורות על שינוי במשמורת ילדים.

 האם לעמדת הילד יש השפעה בעניין שינוי המשמורת?

אחת השאלות הנפוצות, מסביר עורך הדין, היא האם דעתו של הילד יכולה להביא לשינוי בהסדר המשמורת, ומתי בית המשפט יתחשב בדעת הילד כאשר אחד מההורים יגיש בקשה לשינוי משמורת ילדים.

רק כאשר בית המשפט יתרשם כי הילד מספיק בוגר, מודע למצבו ויודע להביע היטב את רצונו, הוא יקשיב לדעתו של הילד. בית המשפט יבחן האם הילד מביע את רצונו הכנה מתוך בחירה חופשית או שאולי הוא מוסת בידי אחד ההורים.

בית המשפט יבקש לשמוע חוות דעת על עובד סוציאלי או פסיכולוג מיחידת הסיוע של בית המשפט, הפסיכולוג והעובד הסוציאלי ישוחח עם הילד, יתרשמו לגבי מידת בגרותו ועד כמה הרצון שהוא הביע בפניהם הוא אכן רצונו הכנה של הילד.

בהתאם לחוות הדעת של הפסיכולוג והעובד הסוציאלי ולנתונים שיוגשו לבית המשפט על ידי עו"ד המייצג את ההורים, יחליט בית המשפט האם להשאיר את המצב על כנו או לאשר את  הבקשה לשינוי משמורת הילדים.

 לסיכום, כאשר הנסיבות מוצדקות ומהותיות אפשר להגיש בקשה לשינוי משמורת ילדים!

נושא משמורת הילדים הוא נושא רגיש וחיוני לגידול התקין של הילדים, זו הסיבה שהמחוקק אפשר להגיש בקשה לשינוי משמורת הילדים גם לאחר החתימה על הסכם הגירושין, אפילו כעבור מספר שנים. בעת הדיון על שינוי משמורת הילדים ישקול בית המשפט האם הסיבות להגשת הבקשה הן מהותיות ומצריכות את שינוי משמורת הילדים.

* מעודכן לשנת 2024