כל מה שחשוב לדעת על עריכת צוואה על ידי עורך דין

עריכת צוואה על ידי עורך דין מומלצת על מנת להבטיח את כשירות הצוואה לאחר פטירת המוריש כאשר זו תיחשף. אמנם על פי החוק כל אדם יכול לערוך בעצמו את צוואתו, אך עריכת צוואה על ידי עורך דין עדיפה לשם מניעת מחלוקת בפרשנות עד כמה שניתן. עריכת צוואה על ידי עורך דין יכולה למנוע חוסר בהירות וטעויות בניסוח, שישאירו פתח לאתגר מבחינה משפטית את כוונות המוריש בצוואתו.

יתרונות שימוש בעורך דין לכתיבת צוואה

שמירה על הכללים בחוק ובפרקטיקה של עורך דין לצוואה יכול למנוע השפעות לא הוגנות או מעורבות אישית של מי מהיורשים בניסוח הצוואה. ניסוח משותף עם עורך דין לצוואה מפחית את הסיכוי לסכסוך משפטי עתידי בין היורשים עקב פרשנויות שונות לניסוחים שבצוואה. עריכת צוואה על ידי עורך דין יכולה אף למנוע, במקרים רבים מתיקי ירושה להגיע, לאחר פטירת המוריש, לבירור בבית המשפט.

בית המשפט

בתי המשפט מתייחסים באמון רב לצוואות שנערכו בידי עורך דין לצוואה. במהלך הליכים משפטיים של סכסוכי ירושה, שופטים רבים, נוהגים אף לזמן את עורך הדין שערך את הצוואה, על מנת שיעיד בפני בית המשפט לגבי רצונו ומצבו של המוריש בעת כתיבת הצוואה. לעדויות אלו ניתן משקל רב בהכרעה של בית המשפט אם לעשות תיקון צו קיום צוואה.

פגיעה אפשרית מצו ירושה

גם עריכת צוואה על ידי עורך דין לא מבטיחה שלא יהיו טענות של יורשים על הצוואה. במקרים שמי מהיורשים רואים את עצמם נפגעים מצו הירושה הם יכולים להגיש בקשה לתיקון צו קיום צוואה. בהגשת הבקשה יש לצרף תצהיר שנכתב על ידי עורך דין ואומת על ידו. בתצהיר יש להעלות את הטענות המשפטיות שתומכות בבקשה, לצד מסמכים הרלוונטיים להוכחת הטענות. כאשר מגישים, תיקון צו קיום צוואה באמצעות עור דין מייצג, יש לצרף ייפוי כוח חתום לבקשה.

עריכת צוואה על ידי עורך דין אביטל חורף

אביטל חורף הינו עורך דין מוסמך ומגשר בסכסוכים כספיים בתוך המשפחה. משרד עורכי הדין של אביטל חורף מתמחה בדיני משפחה, ייצוג בבתי משפט ומנוסה מאוד בכתיבת צוואות והוצאתן אל הפועל. אם יש לכם צורך של עריכת צוואה על ידי עורך דין או שאתם סבורים שנפגעתם כתוצאה, מצוואה שניתנה במרמה או שלא בצלילות הדעת ואתם רוצים להגיש בקשה לתיקון צו קיום צוואה, משרד אביטל חורף הוא הכתובת בשבילכם לשם מיצוי מלא זכויותיכם כחוק.