מה חשוב לדעת לגבי משמורת ילדים בגירושין

חשוב להבין כי קביעת משמורת ילדים בגירושין נעשית בכל מקרה על פי הנסיבות הספציפיות. הפרמטרים המרכזיים לחישוב הם, צרכי הילדים וטובתם, גיל הילדים, הכנסות ההורים וכישוריהם ההוריים. כיום גם אבות רבים מעוניינים להיות מעורבים בחיי ילדיהם באופן נרחב  לאחר הגירושים וחלק הולך וגדל מהם נוטה לבקש משמורת ילדים בגירושין.

הסדרי המשמורת וסכום המזונות

כאשר משמורת ילדים בגירושין מועברת לחזקת האם. האב מחויב בתשלום מזונות הילדים במלואם. לעומת זאת כאשר משמורת ילדים משותפת, ההורים חולקים את החזקה על הילדים ביחד, גם את ההוצאות עבורם יש לחלק בהתאם. הפסיקה לגבי משמורת על הילדים היא דינמית ומשתנה לאורך השנים. בית המשפט העליון אף קבע לאחרונה הלכה חדשה כי, משמורת ילדים משותפת, באופן עקרוני, שני ההורים נושאים בחובת המזונות לילדים.

סכום מזונות מינימלי ומשמורת

הסכום המינימלי הקבוע בחוק עבור דמי מזונות של, משמורת ילדים בגירושין, עומד כיום על סדר גודל של מעט פחות מ-1500 שקלים לכל ילד. סכום זה נקבע על ידי המחוקק, ככזה המספק את הצרכים הבסיסיים של ילד בודד. במידה והאם מבקשת סכום גבוה יותר במסגרת תביעת המזונות, עליה להוכיח את הצורך לכך. בתביעה נדרשת האם להציג את הנתונים לגבי היכולת הכלכלית של בן זוגה לשעבר ושלה וההוצאות הדרושות עבור הילדים, כגון, ביגוד והנעלה, חינוך, בריאות, מזון וצרכים אחרים.

עיקרון סופיות הדיון, משמורת ודמי מזונות

קביעת משמורת ילדים וסכום דמי המזונות היא מעין החלטה שיפוטית. ניתן היה לחשוב כי יהיה קשה לבצע בו שינויים עקב עקרון סופיות הדיון. העיקרון קובע כי אין עוד מקום לדון בעניין שכבר נפסק לגביו. עם זאת מכיוון שתחום משמורת על הילדים ודמי המזונות נוגע לטובתם של הקטינים, החוק כן מאפשר למען טובת הילד, דיון מחדש של סוגיות אלו על מנת לשמור על רווחתם. הדברים נכונים באותה המידה, גם כאשר בית המשפט הכריע בדבר וגם כאשר אלו נקבעו בהסכמה של הצדדים.

משמורת ילדים בגירושין וייצוג משפטי

מומלץ לשם קביעת הסדרי המשמורת או שינוי של הסדרי משמורת ילדים בגירושין להיעזר בעורך דין אביטל חורף. משרד עורכי הדין של אביטל חורף מתמחה בדיני משפחה, ייצוג בבתי משפט ובבית הדין הרבני ומנוסה מאוד בהסדרי משמורות, והסכמי גירושין.

* מעודכן לשנת 2024