סוגיית המזונות בהורות משותפת נידונה כאשר המודל המשפחתי שבו אימא ואבא נשואים ומגדלים את ילדיהם כבר אינו המודל היחיד. יותר גברים ונשים בוחרים להביא יחד ילד לעולם גם כאשר אין ביניהם יחסים זוגיים או רומנטיים. בתל אביב, בירושלים ובערים נוספות אנו פוגשים זוגות חד מיניים שמחליטים להביא ילד ביולוגי לעולם עם גבר או אישה נוספים או רווקים ורווקות המחפשים פרטנר כדי להביא יחד אתם לעולם ילד משותף

כאשר ההורים הביולוגים מחליטים שלא לגדל את הילדים בדרך של משמורת משותפת, עולה סוגיית המזונות בהורות משותפת ובדרך כלל על אחד מההורים יוטל תשלום המזונות.

 במאמר זה נסקור בקצרה מהי הורות משותפת, מהו הסכם הורות משותפת, נסקור את סוגיית המזונות בהורות משותפת ונפרט מתי ומי אחראי בתשלום המזונות וכיצד יחושב גובה המזונות.

 מזונות בהורות משותפת – מהי הורות משותפת?

הורות משותפת מתקיימת כאשר גבר ואישה או שני בני זוג מאותו המין מחליטים להביא יחד לעולם ילד משותף, אך הם לא קשורים זה לזה בקשרים זוגיים או רומנטיים.

הורות משותפת יכולה להתקיים בדרך של משמורת משותפת או משמורת יחידנית. בכל דרך שבה יבחרו ההורים חשוב לחתום על הסכם הורות משותפת.

בסיטואציה רגישה כמו הורות משותפת, מסביר לנו עורך הדין אביטל חורש, חשוב לקחת בחשבון את כל הצעדים ואת כל הסיטואציות העלולות להתעורר בעתיד כדי למנוע אי הבנות וסכסוכים בין שני ההורים. כדי "לצפות את העתיד" מומלץ לפנות לעורך דין לענייני משפחה שצבר ניסיון בתחום כדי להיעזר בו לניסוח הסכם הורות משותפת.

 מהו הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא הסכם שיעניק קווי יסוד עקרוניים לדרך שבה תגדלו את הילד או הילדים המשותפים. בין השאר כדאי לפרט בהסכם את מקום המגורים, את צורת המשמורת, את גובה המזונות בהורות משותפת, את אופי מוסדות החינוך שבהם ילמדו הילדים, באיזה מרחק יגורו ההורים זה מזה וזכויות הוריות שונות.

הסכם הורות משותפת הוא הסכם בעל תוקף משפטי גם הוא לא קיבל אישור בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בירושלים או בכל מקום אחר. אך עם זאת, ממליץ עו"ד אביטל חורף, מומלץ להביא את ההסכם לאישור של בית המשפט כדי להגן ולעגן את ההסכמים ביתר תוקף מאחר ואישור בית המשפט כמוהו כפסק דין.

מזונות בהורות משותפת 

בהורות משותפת יכולים להתקיים שני סוגים של  משמורת ילדים. הסוג הראשון הוא משמורת משותפת והסוג השני הוא משמורת יחידנית. 

במשמורת משותפת הילד מתגורר זמן שווה עם כל אחד מהוריו הביולוגיים וכל אחד מהם אחראי ומופקד על הטיפול היום יומי בילד.

בהתאם לפסק דין שנקבע בבית המשפט העליון בירושלים כאשר הילד מחלק את זמני השהות שלו אצל ההורים בדרך שווה והיכולת הכלכלית של ההורים שווה, לא יהיו תשלומי מזונות ילדים וכל אחד מהצדדים יישא בהוצאות הילדים כאשר הם שוהים אצלו. במקרים שבהם היכולת הכלכלית של ההורים אינה שווה, סוגיית המזונות בהורות המשותפת תיקבע בכל מקרה לגופו.

במשמורת יחידנית כאשר הילד מתגורר באופן ממלא אצל אחד מההורים, ההורה שאצלו הילד מתגורר יהיה אחראי על גידולו והוא יישא ברוב המשימות הקשורות לגידול הילד, ההורה השני יזכה להסדרי ראייה ותשלום דמי המזונות יוטלו עליו.

גובה דמי המזונות בהורות המשותפת יקבעו בהתאם ליכולות הכלכליות של שני הצדדים, אך בעיקרון תשלום המזונות צריך לכסות את צרכיו הבסיסיים של הילד כמו לינה, ביגוד, חינוך, מזון, טיפולים רפואיים ועוד.

את גובה דמי המזונות יכולים ההורים לקבוע בעצמם ללא מעורבות של בית המשפט כאשר הם חותמים על הסכם הורות משותפת. אם יצליחו ההורים לקבל החלטה מוסכמת על שניהם באשר לגובה המזונות הם יוכלו לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעת מזונות. במצבים של תביעת מזונות בהורות משותפת, בית המשפט יכלול בשיקול דעתו את יכולת ההשתכרות של כל אחד מההורים ואת אופן חלוקת המשמרת ביניהם.

לסיכום, מעוניינים במידע על דמי מזונות בהורות משותפת, מומלץ להתייעץ עם עורך דין!

הורות משותפת אינה מחייבת תמיד תשלום דמי מזונות, אך כאשר יש לשלם דמי מזונות, גובה דמי המזונות בהורות המשותפת יחושב בהתאם לסוג המשמורת של הילדים וליכולת הכלכלית של כל אחד מההורים.

* מעודכן לשנת 2024