מהו גישור משפחתי טיפולי?

הגדרה גישור משפחתי טיפולי הוא סוג של תהליך תיווך שכולל מגשר מיומן שעוזר לצדדים בקונפליקט לפתור את הסוגיות שלהם על ידי התמקדות בצרכים הרגשיים והפסיכולוגיים שלהם, בנוסף לעניינים המעשיים שעל הפרק.
מטרה המטרה היא לא רק ליישב את הסכסוך אלא גם לטפל בסוגיות רגשיות מתמשכות ולשפר יחסים.
מגשר המגשר הוא אדם מקצועי בתחום בריאות הנפש )מטפל, יועץ, פסיכולוג וכד'( עם מומחיות ביישוב סכסוכים.
משתתפים משתתפים הם יחידים, זוגות, משפחות או קבוצות שיש ביניהם קונפליקט שהסכימו מרצונם לתיווך.
פורמט מספר פגישות משותפות ופרטיות עם המגשר לאורך ימים, שבועות או חודשים.
תוצאות הבנה מוגברת, תקשורת משופרת, יחסים מחוזקים, צמיחה אישית והסכמי יישוב.

גישור משפחתי טיפולי יכול לספק הטבות רבות שהופכות אותם לתהליך שמשתלם ליישוב סכסוכים. להלן מבט מעמיק על מהות גישור משפחתי טיפולי ומדוע הוא יכול להיות כל כך יעילים:

במה מדובר בדיוק בגישור משפחתי טיפולי ?

גישור משפחתי טיפולי, לפעמים נקרא תיווך טרנספורמטיבי, הוא סוג של תהליך ליישוב סכסוכים חלופי. זה כולל מתווך מוסמך שעוזר לאנשים בסכסוך לפתור את הסוגיות שלהם ולשפר את יחסיהם על ידי התייחסות הן לעניינים המעשיים על הפרק והן למרכיבים הרגשיים העומדים בבסיס.

המגשר הוא אדם מקצועי מורשה בבריאות הנפש כמו מטפל, יועץ, פסיכולוג או עובד סוציאלי. יש להם הכשרה ומיומנויות לא רק בטכניקות תיווך אלא גם בפסיכולוגיה, מערכות משפחתיות והתנהגות אנושית. מומחיות זו מאפשרת להם לאפשר דיונים על ההיבטים הרגשיים והפסיכולוגיים של הסכסוך, ולא רק העניינים המוחשיים שיש לשאת ולתת עליהם.

כמה מאפיינים מרכזיים של גישור משפחתי טיפולי:

 • וולונטריים: כל המשתתפים חייבים להסכים באופן חופשי לתהליך. אף אחד לא נאלץ להשתתף או לקבל תוצאה.
 • חסויים: כל מה שנאמר בפגישות הוא חסוי למעט חריגים כמו איומים באלימות.
 • מונחים: המגשר מבנה את התהליך ומנחה את הדיון אבל אינו כופה החלטות.
 • מבוססי אינטרסים: הדיונים מתמקדים בצרכים, דאגות ואינטרסים ולא רק בעמדות ודרישות.
 • לא עוינים: המגשר מקדם הבנה, תקשורת ושיתוף פעולה ולא עמדות מנוגדות.
 • טיפוליים: מודעות רגשית וביטוי רגשי מעודדים ריפוי וצמיחה.

מה ערכו של גישור משפחתי טיפולי?

גישור משפחתי טיפולי יכול לספק הטבות רבות שהופכות אותם לגישה שכדאי לנקוט כדי לפתור סכסוכים:

1. שיפור יחסים

מיקוד מרכזי הוא תיקון יחסים שנפגעו מהסכסוך. על ידי התמודדות עם רגשות, דינמיקה פסיכולוגית ודפוסי תקשורת, התיווך יכול לאפשר הבנה רבה יותר בין הצדדים ולהניח את היסוד לשיפור אינטראקציות לטווח ארוך.

2. תובנה מוגברת

התהליך מאפשר ליחידים להגיע לבהירות ותובנה רבות יותר לגבי עצמם, זה את זה, ודינמיקת היחסים המזינה את הסכסוך. תובנה עצמית זו יכולה להוביל לצמיחה אישית.

3. פתרונות יצירתיים

הדגש על פתרון בעיות שיתופי, ולא מקח וממכר עוין, יכול לפתוח את הדלת לפתרונות ווין-ווין שמתייחסים לצרכים האמיתיים והאינטרסים של כל המעורבים.

4. ריפוי פסיכולוגי

גישור משפחתי טיפולי מאפשר לאנשים לעבד רגשות קשים כמו כעס, אבל וטינה. ביטוי ושחרור רגשות אלה בדרך פרודוקטיבית יכול להיות משחרר מבחינה פסיכולוגית.

5. חוויות משנות

עבור חלק מהצדדים, התיווך מאפשר הסטת נקודת מבט עמוקה שמשנה עמדות, התנהגויות ואת היחסים עצמם.

6. הסכמים בני קיימא

כאשר מכשולים רגשיים מוסרים וצרכים מטופלים, הסכמי תיווך נוטים להיות בני קיימא ומספקים יותר עבור כל הצדדים.

7. מניעת הליכים משפטיים יקרים

על ידי יישוב העניין באמצעות תיווך, אנשים יכולים להימנע מהעלויות הכספיות והרגשיות של גרירת הסכסוך לבית משפט או בוררות.

כפי שדוגמאות אלה מדגימות, תיווך טיפולי רלוונטי בהקשרים רבים שבהם שיפור יחסים ורווחה פסיכולוגית חשובים באותה מידה כמו יישוב עניינים מעשיים במחלוקת. התהליך מספק סביבה תומכת להתמודד עם המימדים הבין-אישיים, הרגשיים והפסיכולוגיים העמוקים העומדים בבסיס סכסוכים.

מהי התהליך הכללי עבור

2. תובנה מוגברת

התהליך מאפשר ליחידים להגיע לבהירות ותובנה רבות יותר לגבי עצמם, זה את זה, ודינמיקת היחסים המזינה את הסכסוך. תובנה עצמית זו יכולה להוביל לצמיחה אישית.

3. פתרונות יצירתיים

הדגש על פתרון בעיות שיתופי, ולא מקח וממכר עוין, יכול לפתוח את הדלת לפתרונות ווין-ווין שמתייחסים לצרכים האמיתיים והאינטרסים של כל המעורבים.

4. ריפוי פסיכולוגי

גישור משפחתי טיפולי מאפשר לאנשים לעבד רגשות קשים כמו כעס, אבל וטינה. ביטוי ושחרור רגשות אלה בדרך פרודוקטיבית יכול להיות משחרר מבחינה פסיכולוגית.

5. חוויות משנות

עבור חלק מהצדדים, התיווך מאפשר הסטת נקודת מבט עמוקה שמשנה עמדות, התנהגויות ואת היחסים עצמם.

6. הסכמים בני קיימא

כאשר מכשולים רגשיים מוסרים וצרכים מטופלים, הסכמי תיווך נוטים להיות בני קיימא ומספקים יותר עבור כל הצדדים.

7. מניעת הליכים משפטיים יקרים

על ידי יישוב העניין באמצעות תיווך, אנשים יכולים להימנע מהעלויות הכספיות והרגשיות של גרירת הסכסוך לבית משפט או בוררות.

כפי שדוגמאות אלה מדגימות, תיווך טיפולי רלוונטי בהקשרים רבים שבהם שיפור יחסים ורווחה פסיכולוגית חשובים באותה מידה כמו יישוב עניינים מעשיים במחלוקת. התהליך מספק סביבה תומכת להתמודד עם המימדים הבין-אישיים, הרגשיים והפסיכולוגיים העמוקים העומדים בבסיס סכסוכים.

מה התהליך הכללי עבור גישור משפחתי טיפולי?

למרות שכל תיווך הוא ייחודי, התהליך הכללי כולל סדרה של פגישות משותפות ופגישות פרטיות:

פגישות אינטייק ראשוניות: המגשר נפגש בנפרד עם כל צד כדי להסביר את התהליך, לקבוע כללי יסוד, לבנות אמון, ולזהות סוגיות מרכזיות.

פגישת פתיחה משותפת: הצדדים באים יחד כדי להביע את עמדותיהם על הסכסוך ומה הם מקווים להשיג. מזהים נקודות הסכמה משותפות.

ישיבות פרטיות: המגשר נפגש באופן פרטי עם כל צד כדי לחקור רגשות, צרכים ורעיונות לפתרון. כל מה שמשותף הוא חסוי אלא אם הם מאשרים לחשוף אותו.

פגישות משא ומתן משותפות: הצדדים באים יחד כדי להתמקד בדו-שיח שיתופי, בהנחיית המגשר. חוקרים אפשרויות לפתרון, מציעים הצעות ומנסחים הסכמים.

ישיבות פרטיות נוספות: פגישות אישיות נוספות מתקיימות בהתאם לצורך כדי לטפל במכשולים רגשיים, לבנות הבנה ולמצוא פתרונות מקובלים.

פגישת סגירה משותפת: מגיעים להסכמים סופיים ומבטיחים התחייבות. תוכניות מיושמות ומקוימות כדי ליישם ולקיים הסכמים בהמשך.

פגישות נוספות במשך שבועות או חודשים עשויות להיות מתוזמנות בהתאם למצב. המגשר עוזר לקבוע את הקצב הנכון.

מהם השלבים בפגישת גישור משפחתי טיפולי?

בישיבות המשא ומתן המשותפות, המגשר מדריך את המשתתפים בתהליך מובנה שנועד לאפשר יישוב סכסוכים והבנה הדדית:

למרות שכל תיווך הוא ייחודי, התהליך הכללי כולל סדרה של פגישות משותפות ופגישות פרטיות:

פגישות אינטייק ראשוניות: המגשר נפגש בנפרד עם כל צד כדי להסביר את התהליך, לקבוע כללי יסוד, לבנות אמון, ולזהות סוגיות מרכזיות.

פגישת פתיחה משותפת: הצדדים באים יחד כדי להביע את עמדותיהם על הסכסוך ומה הם מקווים להשיג. מזהים נקודות הסכמה משותפות.

ישיבות פרטיות: המגשר נפגש באופן פרטי עם כל צד כדי לחקור רגשות, צרכים ורעיונות לפתרון. כל מה שמשותף הוא חסוי אלא אם הם מאשרים לחשוף אותו.

פגישות משא ומתן משותפות: הצדדים באים יחד כדי להתמקד בדו-שיח שיתופי, בהנחיית המגשר. חוקרים אפשרויות לפתרון, מציעים הצעות ומנסחים הסכמים.

ישיבות פרטיות נוספות: פגישות אישיות נוספות מתקיימות בהתאם לצורך כדי לטפל במכשולים רגשיים, לבנות הבנה ולמצוא פתרונות מקובלים.

פגישת סגירה משותפת: מגיעים להסכמים סופיים ומבטיחים התחייבות. תוכניות מיושמות ומקוימות כדי ליישם ולקיים הסכמים בהמשך.

פגישות נוספות במשך שבועות או חודשים עשויות להיות מתוזמנות בהתאם למצב. המגשר עוזר לקבוע את הקצב הנכון.

מהם השלבים בפגישת גישור משפחתי טיפולי?

בישיבות המשא ומתן המשותפות, המגשר מדריך את המשתתפים בתהליך מובנה שנועד לאפשר יישוב סכסוכים והבנה הדדית:

1. הצהרת פתיחה

כל צד מסכם את נקודת מבטו על הסכסוך ומה הוא רוצה להשיג.

2. הקשבה פעילה

המגשר מוודא שכל צד מקשיב בקפידה להצהרה של הצד השני, ללא הפרעה. ניתן לשאול שאלות הבהרה.

3. ביטוי רגשות

מעודדים את הצדדים להביע איך הם מרגישים לגבי המצב. המגשר מאמת את הרגשות.

4. ניסוח צרכים

המגשר עוזר לכל צד לנסח את הצרכים והאינטרסים העיקריים שלהם בנושא. אלה זוכים לאמפתיה.

5. יצירת אופציות

כולם מעורבים בחשיבה יצירתית כדי ליצור אפשרויות לפתרון. רעיונות נרשמים ללא ביקורת.

6. הערכת אופציות

מועלות היתרונות והחסרונות של כל אופציה מוצעת לדיון. עשויות לצוץ אופציות חדשות.

7. סיכום הסכם

פרטים מתגבשים כדי לנסח הסכם סופי שמתייחס לצרכים, האינטרסים והערכים של כל המעורבים.

8. סגירה

ננקטים צעדים כדי להבטיח הבנה הדדית, לשקם יחסים וליישם הסכמים באופן מתמשך.

על ידי ציות למבנה בסיסי זה והנחיה ממגשר מנוסה, תיווכים טיפוליים יכולים לאפשר הבנה עמוקה ושינוי סכסוכים.

אילו מיומנויות נדרשות ממגשר טיפולי?

שימוש כמגשר בסכסוכים רגשיים דורש מאגר מיומנויות מתקדם. מגשרים טיפוליים דורשים כישורים מומחיים:

 • מומחיות בבריאות הנפש – הכשרה בפסיכולוגיה, ייעוץ או עבודה סוציאלית מאפשרת להם לטפל בסוגיות קליניות.
 • מיומנויות תקשורת – הקשבה פעילה, ניסוח מחדש ומיומנויות דיבור מקדמים שיח פתוח.
 • כשירות ביישוב סכסוכים – הם מבינים דינמיקה של סכסוכים וגישות ליישובם.
 • אינטליגנציה רגשית – עליהם להיות מודעים לעצמם ומיומנים בקריאת רגשות בלתי מדוברים של אנשים.
 • רגישות תרבותית – כבוד לעולמות ערכים ותרבויות מגוונים הכרחי.
 • יכולת פתרון בעיות – הם מסוגלים ליצור פתרונות יצירתיים המקובלים על צדדים שונים.
 • מודעות לטראומה – מגשרים חייבים לזהות ולהגיב בהתאמה ללחץ טראומטי.
 • חסר פניות – הם חייבים להישאר ניטרליים ולהימנע מלתמוך בצד כלשהו.
 • עיגון ערכי – הקפדה על עקרונות של כבוד האדם והגדרה עצמית.

הכשרה מתקדמת בתיווך טיפולי מפתחת כישורים מומחיים אלה. הדרכה ותרגול מתמשכים הכרחיים. המגשרים המיומנים ביותר משלבים ידע אינטלקטואלי עם חוכמה רגשית.

מהם חלק מהתוצאות של גישור משפחתי טיפולי?

כאשר מצליח, תיווך טיפולי משיג מגוון תוצאות בונות:

 • הבנה מוגברת – הצדדים מבינים טוב יותר את נקודות המבט והרגשות של האחר.
 • תקשורת משופרת – דפוסי תקשורת בריאים וכישורי הקשבה מתפתחים.
 • פיוס וסליחה – פצעים נרפאים ויחסים משתקמים דרך סליחה הדדית.
 • צמיחה אישית – התובנות מובילות להתפתחות רגשית ואישית.
 • הסכמים ברי קיימא – מגיעים לפשרות ופתרונות שכל הצדדים מסכימים ליישם.
 • שינוי עמדות – דעות קדומות ותפיסות שליליות משתנות.
 • שחרור רגשי – רגשות שליליים כמו זעם מעובדים ומשוחררים באופן בונה.
 • מערכות יחסים משופרות – האווירה במשפחה, קהילה או ארגון הופכת חיובית יותר.
 • מניעת אלימות – הסלמה אלימה נמנעת על ידי פתרון שורשי של סכסוכים.
 • חוסך בזמן וכסף – עלויות נמנעות לעומת הליכים משפטיים ממושכים.

גישןר יעיל מאפשר שינוי אמיתי – הן ברמה המעשית והן ברמה הרגשית והפסיכולוגית. זוהי דרך בונה ליישב מחלוקות ולחזק קשרים בין אנשים.