בישראל יש שתי ערכאות שיפוטיות, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, שיש להם סמכות מקבילה במספר נושאים בענייני גירושין. לשאלה למי פונים כשרוצים להתגרש  יש חשיבות מכרעת בתוצאות הליך הגירושין, ולכן רגע לפני שאתם מתחילים בהליך הגירושין, כדאי להתייעץ עם עורך הדין אביטל חורף  עורך דין הנכון לענייני משפחה במשרד עורכי הדין בתל אביב או בירושלים.

במאמר זה נדון בשאלה למי פונים כשרוצים להתגרש, נכיר מספר מושגים וננסה להבין למי ומתי מומלץ לפנות אל בית הדין הרבה ולמי ומתי מומלץ לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה.

למי פונים כשרוצים להתגרש – 5 מושגים שחייבים להכיר

רגע לפני שאתם מחליטים לאיזו ערכאה מומלץ לפנות כדאי להכיר שלושה מושגים: איזון משאבים, מרוץ סמכויות, חוק יחסי ממון, הלכת השיתוף ונכסי קריירה.

מרוץ סמכויות – כאמור, בישראל יש שתי סמכויות מקבילות בתחום הגירושין ושתי הערכאות אינן יכולות לדון באותה העת באותו הנושא, הערכאה הראשונה שאליה תוגש התביעה  תהיה זו שתקבל את הסמכות לדון בתיק. התפיסות השונות בין שתי הערכאות יוצרת את מרוץ הסמכויות.

איזון משאבים – באיזון משאבים מחלקים את כל הרכוש שנצבר חצי חצי אלא אם בית המשפט הורה לחלק בדרך שונה.

חוק יחסי ממון – יחסי ממון מתייחס לחלוקה שווה של הרכוש המשותף בין בני הזוג, בדרך של איזון משאבים.

הלכת השיתוף – הלכת השיתוף קובעת כי בעת חלוקת רכוש של בני זוג שחיו ביחד וקיימו  משק בית משותף, הרכוש הנצבר במהלך חייהם המשותפים הוא רכוש המשותף שמתחלק ביניהם בחלקים שווים, גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם.

נכסי קריירה – נכסי הקריירה הם ההגדרה לכושר ההשתכרות העתידי של אחד מבני הזוג, כושר השתכרות שנובע מנכסים שאינם פיזיים כמו מוניטין אישי הבא לידי ביטוי בהצלחה כלכלית כשכיר, כעצמאי,  כמו רישיון עבודה מקצועי או תואר אוניברסיטאי ועוד.

למי פונים כשרוצים להתגרש

למי פונים כשרוצים להתגרש – 2 דברים שחשוב לדעת

לבית הדין הרבני ולבית המשפט בענייני משפחה יש סמכויות מקבילות בנושאים הבאים: חלוקת רכוש, אחריות הורית וקביעת המשמורת, החזר הוצאות בגין מזונות קטין. אם ברצונכם שאחת מהערכות האלו תדון בתביעה שלכם בעניינים שבהם יש להן סמכות מקבילה, עליכם "לנצח" במרוץ הסמכויות.

בנוסף לכל אחת מהערכאות יש סמכויות בלעדיות:

לבית הדין יש סמכות בלעדית במתן הגט ותביעת הכתובה.

לבית המשפט יש סמכות לדון במזונות קטינים, אלא אם הוסכם אחרת.

למי פונים כשרוצים להתגרש – מתי כדאי לפנות לבית הדין?

לצד שהרכוש רשום על שמו, השאלה למי פונים כשרוצים להתגרש אינה רלוונטית מאחר ובית הדין לא יחלק רכוש שרשום על שם אחד הצדדים לעומת בית המשפט שיחלק את הרכוש בהתאם לחוק יחסי ממון או לחזקת השיתוף. ולכן כשאתם דנים בחלוקת רכוש בגירושין, לצד שהרכוש רשום על שמו מומלץ לפנות אל בית הדין הרבני.

גם לאישה אשר מבקשת להישאר בדירה שבה הוא מתגוררת השאלה למי פונים כשרוצים להתגרש אינה רלוונטית מאחר שהיא יכולה להגיש תביעה לשלום בית לבית הדין ולכלול בה צו מדור. עד שהצו יתבטל, אף אחד לא יוכל להוציא אותה מהבית. כדי לקבל צו מדור על האישה להוכיח שלגבר אין עילה מספקת כדי לגרש אותה או שהוא עזב את הבית.

תביעת כתובה – לגבר היכול להוכיח עילה השוללת את דמי הכתובה מאשתו או לאישה אשר יכולה להוכיח עילה אשר מזכה אותה בדמי הכתובה, כדאי לפנות אל בית הדין הרבני מאחר והסמכות לדון בתביעת הכתובה כחלק מהליך הגירושין נתונה לבית הדין בלבד. העילות שיכולות לשלול את דמי הכתובה הן עילות דתיות, כמו בגידה, התנהגות לא הולמת, הימנעות מיחסי אישות, עבירות על הדת, ועזיבת האישה את הבית. חשוב לציין שכשהגבר עוזב את הבית, האישה לא מאבדת את הזכות לכתובה.

תביעת מזונות אישה – לאישה שיכולה להוכיח עילות אשר יזכו אותה במזונות אישה, ולא במזונות ילדים, מומלץ לפנות אל בית הדין. בעיקרון, הגבר חייב במזונות אישה בכל תקופת הנישואין ועד למתן הגט. העילות המזכות את האישה בדמי מזונות אישה או העילות השוללות את דמי מזונות האישה דומות לעילות המפורטות בתביעת הכתובה כמו בגידה, התנהגות בלתי הולמת, גבר שעזב את הבית, אי קיום יחסי מין, עבירות על מצוות הדת ועוד.

למי פונים כשרוצים להתגרש – מתי כדאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה?

כאשר יש פערים גדולים ברמת ההשתכרות החודשית בין הבעל והאישה, בית המשפט לענייני משפחה מכיר בנכסי קריירה שנצברו לאחד מהצדדים בתקופת הגירושים. בית הדין הרבני אינו מכיר בנכסי קריירה, ולכן כאשר האישה או גם הבעל  טוענים שיש להם חלק בנכסי הקריירה של בן הזוג מאחר שבזמן שנכסי הקריירה נצברו, הצד השני  ויתר על שיפור כושר ההשתכרות שלו מומלץ להם לפנות לבית המשפט.

לנשים מומלץ לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כאשר הן תובעות מזונות ילדים, מאחר שברוב הפסיקות בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים סכומי מזונות גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני.

לסיכום – למי פונים כשרוצים להתגרש, אין תשובה מוחלטת!

התשובה לשאלה למי פונים כאשר רוצים להתגרש אינה חד משמעית ותלויה במספר גורמים. כאשר, למשל, הרכוש רשום על צד אחד, מומלץ לצד שהרכוש על שמו לפנות לבית הדין, כאשר אישה רוצה לזכות במזונות אישה, מומלץ לה לפנות לבית הדין, אך כאשר היא רוצה חלק בנכסי המוניטין של הבעל מומלץ לה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.