זוגות רבים העומדים בפני גירושין נתקלים בשאלה כמה עולה פתיחת תיק גירושין והתשובה לכך היא מורכבת.

פתיחת תיק גירושין אינו זול והוא מורכב ממספר פרמטרים. יש להבחין בין תשלום האגרות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לבין תשלומים לעורכי הדין אשר מייצגים את הצדדים ובין תשלומים נלווים כמו הוצאת גישור, שכירה של חוקרים, פסיכולוגיים והוצאות נוספות.

במאמר זה ננסה לענות על השאלה כמה עולה פתיחת תיק גירושין, נסקור את תשלומי האגרות הנדרשות בערכאות המשפטיות השונות ואת ההוצאות הנלוות לתהליך הגירושין.

כמה עולה פתיחת תיק גירושין – סקירה קצרה על האגרות השונות

כאשר פותחים תיק גירושין בבית המשפט לענייני משפחה יש לשלם אגרות לבית המשפט, כאשר פותחים תיק בבית הדין הרבני, יש לשלם אגרות לבית הדין. לכלל אחד מהם יש אגרות שונות.

 

סוג האגרה בית המשפט לענייני משפחה

 

בית הדין הרבני

 

אגרת פתיחת תיק גירושין

 

750 שקלים

*כאשר התביעה מוגשת בהסכמת בני הזוג.

 

450 שקלים
אגרת פתיחת תיק מזונות

 

300 שקלים ללא עלות
אגרת בקשה לחלוקת רכוש

 

  508 שקלים
הוצאת תעודת גירושין

 

  279 שקלים
תביעה בעניין החזקת ילדים

 

352 שקלים  
תביעה לאיזון משאבים

 

503 שקלים  
תביעה לשלום בית

 

  300 שקלים
תביעה לקבלת משמורת על ילדים

 

550 שקלים  
תביעה לחלוקת רכוש אחוז מסך התביעה, אך לא פחות מ- 550 שקלים.

 

 

 

הערות: חשוב להדגיש כי גובה תשלומי האגרות משתנה אחת לתקופה.

בבית הדין הרבני יש לשלם אגרה בעלות של מאות שקלים על כל בקשת ביניים בתיק כמו לדוגמה, הגשת בקשה לצו מניעה, בקשות לצווי ביניים ועוד.

במצבים של קשיים כספיים אפשר להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לפטור מתשלום האגרות. כדי לקבל את הפטור מהאגרה יש להוכיח קושי כלכלי ולצרף דו"חות על הכנסות והוצאות ופלט מחשבון הבנק. בתי המשפט נוטים להיענות לבקשות האלו כאשר מוכיחים קושי כלכלי מובהק.

כמה עולה פתיחת תיק גירושין – מהן ההוצאות הנוספות

שכר טרחת עורכי הדין – גובה שכר הטרחה של עו"ד בתל אביב, עורך דין בירושלים או בכל מקום אחר מורכב ממורכבות התיק, ממשך ההליכים המשפטיים, מהסכמים שונים, מתצהירים המחייבים חתימה של עורך הדין, מסוגיות הדורשות ייעוץ משפטי, מחלוקת הרכוש ועוד. בני זוג אשר במהלך חייהם המשותפים צברו נכסים רבים ועתה הם רוצים לחלק אותם יידרשו לשלם על ייעוץ ועל ייצוג  בבית המשפט בסוגיית חלוקת הרכוש סכום גבוה בהרבה מאשר בני זוג שלא צברו נכסים רבים.

כאשר בני הזוג אינם מתגרשים בהסכמה ויש ביניהם מחלוקות רבות  בנושאי מזונות האישה, מזונות הילדים, הסדרי משמורת והסדרי ראייה, הם יידרשו לשלם הוצאות כספיות גבוהות על הייעוץ המשפטי ועל הייצוג בערכאות המשפטיות בסוגיות שבמחלוקת.

כמה עולה פתיחת תיק גירושין – מה כולל ניהול התיק?

ישנם עורכי דין הנוהגים לגבות שכר טרחה בפתיחת ההליך, שכר אשר כולל בדרך כלל את  התשלום עבור כל מרכיבי ההליך כמו את הכנת התביעה, את הדיונים, את הבקשות למדור, למזונות, את הכנת הבקשות לצווים דחופים, את הכנת התצהירים, את חלוקת הרכוש ועוד. לעומתם יש עורכי דין שיגבו שכר טרחה בסיסי ובהמשך התהליך יגבו שכר נוסף עבור פעולות נוספות כמו הגשת בקשות דחופות, הוצאת צווים שונים ועוד.

כמה עולה פתיחת תיק גירושין – מהן ההוצאות הנוספות?

בני זוג רבים פונים לתהליך גישור פרטי, תהליך שבמסגרתו הם מנסים להגיע להסכמות עוד לפני פתיחת תיקי גירושין בבית המשפט או בבית הדין הרבני. תהליך גישור ממוצע נע בין שש לשמונה פגישות כאשר העלות של כל פגישה היא כאלף שקלים בממוצע.

כאשר עולה החשד כי אחד מבני הזוג בוגד בבן הזוג השני יש מקום לשכירת חוקר פרטי כדי שהוא יוכל לבלוש אחרי אחד מבני הזוג, לתעד את המעשים ולהביא אותם כהוכחה בדיונים.

כאשר קיימים חילוקי דעות בין בני הזוג באשר להיקף הזכויות הפנסיוניות של בני הזוג ישנה אפשרות לשכירת מומחה אקטואר. עלות בדיקת האקטואר עלולה להגיע לאלפי שקלים ואולי אף ליותר מכך.

אם הגשתם תביעה לשלום בית, ייתכן ותופנו לטיפול זוגי שתפקידו לבדוק האם קיים סיכוי לשלום בית או לחילופין להמליץ על גירושין.

לעתים תיק הגירושין יהיה מלווה בידי פסיכולוגים שיש לשלם להם שכר טרחה בנפרד.

כאשר אתם מנסים לאמוד כמה עולה פתיחת תיק גירושין, מומלץ לקחת בחשבון גם את ההוצאות האלו.

כמה עולה פתיחת תיק גירושין – איך אפשר להוזיל את העלויות?

יש מספר דרכים שבאמצעותן תוכלו להוזיל את עלויות הגירושין כמו:

להתגרש בהסכמה – כאשר בני הזוג מתגרשים בהסכמה הם חוסכים עלויות רבות הן בתשלום האגרות לבית המשפט או לבית הדין, הן בתשלום שכר הטרחה לעו"ד והן באשר להוצאות הנלוות. בגירושין בהסכמה עליכם לחתום על הסכם גירושין ולהגיש אותו לערכאה המשפטית לאישור.

תשלום שכר טרחה מדורג – בשיטת תשלום זו אתם לא משלמים לעורך הדין את כל שכר הטרחה, או חלק גדול ממנו, מיד בפתיחת ההליכים, אלא משלמים את שכר הטרחה ככל שההליך הגירושין מתקדם. בדרך זו אם תגיעו להסכמות ותהליך הגירושין יסתיים מוקדם מהצפוי מתוך הסכמה, לא ייווצר מצב שבו שילמתם לעורך הדין שכר טרחה גבוה על מעט עבודה.

לסיכום: התשובה לשאלה כמה עולה פתיחת תיק גירושין מורכבת ממספר גורמים!

התשובה לשאלה כמה עולה לפתוח תיק גירושין מורכבת ממספר גורמים כמו אגרות בית המשפט או בית הדין הרבני, שכר הטרחה של עורכי הדין ותשלום שכר טרחה לגורמים מקצועיים שונים אשר נדרשים, לעתים, ללוות את תהליך הגירושין. ככל שיש הסכמה בין בני הזוג בנושאים החשובים והמהותיים, כך אפשר יהיה להוזיל את עלויות התהליך.