לאחר הפטירה כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה

בכדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון של אדם שמת, יש להגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה לצו ירושה" . הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של 2 אגרות. הצו מונפק באופן דיגיטלי וזה מתבצע עד 50 ימים מרגע הבקשה עצמה וזה כאשר כלל הטפסים מולאו בצורה תקינה (כולל הפירסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים נוספים. הצו יישלח בדואר אלקטרוני למבקש או למייצג עי' הרשם לענייני משפחה, כמו כן ניתן להוציא את הצו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

למה צריך צו ירושה

לאחר פטירת המנוח ניתן צו ירושה ליורשי המנוח, מהות קבלת הצו הינה לקבוע מי יקבל ומה ייקבל כל יורש מטעם המשפחה ומה יהיה חלקו הפיזי. לאחר קבלת צו הירושה ניתן יהיה גם להעביר רכוש של המנוח על שם היורשים לפי מה שרשום בצוואה. אי לכך ובהתאם לזאת נשאלת השאלה כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה והתשובה טמונה בתחילת הנושא. צו ירושה נועד להגדיר כללים ברורים וקו מדויק  של מה כל אחד ייקבל בחלוקה שווה.

איך מוציאים צו ירושה 

קודם כל לפני הבקשה לצו הירושה יש להסדיר את תשלום האגרות ואז לאחר מכן למלא את הטופס המקוון לבקשה. לאחר התשלום יש להגיש טופס בקשה מקוון לרשם לענייני צו הירושה באתר. בעת מילוי הטפסים בנוסף יש להגיש מסמכים רלוונטיים לבקשה כגון:

1. אם המנוח לא היה בעל ת.ז. ישראלית יש לצרף תעודת פטירה של המנוח (או "העתק נאמן למקור").

2. במידה ויש מספר יורשים יש לצרף אישור על כך – אישור על הודעת דואר רשום שנשלחה לכלל היורשים.

3. אם מהבקש מיוצג עי' עורך דינוי – ייפוי כוח רלוונטי.

4. אם ישנם יורשים המוותרים על חלקם בירושה יש לצרף תצהיר הסתלקות / ויתור חתום ומאומת על ידי עורך הדין.

כמה זמן לוקח להוציא צו ירושה 

אם נגענו בעניין של כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה ניגע גם בעניין של כמה זמן לוקח להוציא צו ירושה, וזאת בהתאם לכלל הפעולות הנדרשות שעלינו לבצע על מנת להתחיל את התהליך בצורה תקינה ולסיימו לאחר מכן. רשם הירושה למעשה מעביר את הבקשה לאפוטרופוס כללי וזה אמור להגיב תוך 45 ימים מעת הגשת הבקשה. לעיתים יש עיכובים מעל 45 ימים וזה תלוי באיזו לשכה הבקשה הוגשה ומי הרשם שמטפל בבקשה.