מה כדאי לדעת על התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה מוגשת כאשר מי מהיורשים חש שזכויותיו ייפגעו כתוצאה ממימוש הצו. במקרים רבים מדובר בטענה לחוסר כשירות של כותב הצוואה בזמן עריכת הצוואה. על פי החוק כל אדם יכול לערוך בעצמו את צוואתו, אך עריכתה עם עורך דין עדיפה לשם מניעת מחלוקת בפרשנות, עד כמה שניתן ולתוצאה של התנגדות לצו קיום צוואה. חוסר בהירות וטעויות בניסוח יכולות להוביל התנגדות לצו קיום צוואה מכיוון שהם משאירות פתח לאתגר מבחינה משפטית את כוונותיו של המוריש בצוואתו.

יתרונות שימוש בעורך דין לכתיבת צוואה

שמירה על הכללים בחוק ובפרקטיקה בניסוח צוואה יכולה להבטיח מימוש חלק של צו קיום צוואה. עורך דין יכול למנוע השפעות לא הוגנות או מעורבות אישית של מי מהיורשים בניסוח הצוואה. ניסוח משותף עם צו קיום צוואה מפחית את הסיכוי לסכסוך משפטי עתידי בין היורשים עקב פרשנויות שונות לניסוחים שבצוואה. התנגדות לצו קיום צוואה יכולה במקרים רבים להגיע, לאחר פטירת המוריש, לבירור בבית המשפט.

בית המשפט

בתי המשפט מתייחסים באמון רב לצוואות שנערכו בידי עורכי דין בבואם להוציא צו קיום צוואה. במהלך הליכים משפטיים של סכסוכי ירושה, שופטים רבים, נוהגים אף לזמן את עורך הדין שערך את הצוואה, על מנת שיעיד בפני בית המשפט לגבי רצונו ומצבו של המוריש בעת כתיבת הצוואה. לעדויות אלו ניתן משקל רב בהכרעה של בית המשפט אם לקבל את התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה.

פגיעה אפשרית מצו ירושה

גם שימוש בעורך דין לניסוך הצוואה לא מבטיחה שלא יהיו טענות של יורשים על הצוואה והגשת, התנגדות לצו קיום צוואה. במקרים שמי מהיורשים רואים את עצמם נפגעים מצו הירושה הם יכולים להגיש התנגדות לצוואה. בהגשת הבקשה יש לצרף תצהיר שנכתב על ידי עורך דין ואומת על ידו. בתצהיר יש להעלות את הטענות המשפטיות שתומכות בבקשה, לצד מסמכים הרלוונטיים להוכחת הטענות. כאשר מגישים, התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין מייצג, יש לצרף ייפוי כוח חתום לבקשה.

התנגדות לצו קיום צוואה עם עורך דיון מומחה

אביטל חורף הינו עורך דין מוסמך ומגשר בסכסוכים כספיים בתוך המשפחה. משרד עורכי הדין של אביטל חורף מתמחה בדיני משפחה, ייצוג בבתי משפט ומנוסה מאוד בכתיבת צוואות והוצאתן אל הפועל. אם יש לכם צורך בעריכת צוואה או רוצים להגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה כיוון  שאתם סבורים שנפגעתם כתוצאה, מצוואה שניתנה במרמה או שלא בצלילות הדעת, משרד אביטל חורף הוא הכתובת בשבילכם לשם מיצוי מלא זכויותיכם כחוק.