מחקרים רבים עוסקים בשאלה כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים. כל פרידה או גירושין הם חוויה מלחיצה לכל מי שמעורב בה, אך בעיקר לילדים. ילדים רבים שהוריהם עומדים להתגרש או שכבר התגרשו מרגישים "שהשמיים נפלו עליהם" ועולמם עומד להתהפך. פרידה וגירושין של ההורים עלולים להיות חוויה מאוד מלחיצה ומבלבלת, חוויה העלולה להביא לבעיות רבות אצל חלק גדול מהילדים.

במאמר זה נסקור כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים מנקודות מבט שונות כמו בעיות דיכאון והתנהגות, הידרדרות לימודית וחברתית, בעיות  בריאות, אלימות, התאבדויות ועוד.

 כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – מה מלמדים המחקרים?

בשנת 1991 בחנו החוקרים תוצאות של תשעים ושניים מחקרים שכללו שלושה עשר אלף ילדים שהורים התגרשו. מתוצאות המחקר אפשר ללמוד שמצב הילדים שחוו גירושין של ההורים היה פחות טוב מאשר מצב הילדים שגדלו במשפחות רגילות. לילדים שהוריהם התגרשו היו יותר קשיים בבית הספר, הם חוו בעיות חברתיות, היו להם בעיות התנהגותיות וקשיים בקשר עם ההורים שלהם.

 נדון כעת בכמה מהסוגים של הבעיות השונות שחווים ילדים להורים גרושים כפי שעולה מהמחקרים הנ"ל.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – באספקט של בעיות התנהגות ודיכאון 

מאחד מתוך תשעים ושניים המחקרים הנ"ל עולה כי ככל שעוצמת הסכסוך בין ההורים גבוהה יותר, כך גדלים הסיכויים לבעיות התנהגותיות ודיכאון בין הילדים, בגיל הילדות ואף בגיל הבגרות. עוד עולה מהמחקר כי ככל שהסכסוך ממוקד בילד, וככל שהילדים מהווים את מוקד הסכסוך, כך גדל הסיכון להשפעה שלילית על הילדים.

לעומת זאת, כאשר ההורים משתפים פעולה ומפגינים יכולת זוגית לפתרון הסכסוך ביניהם, כך רמת המתח והחרדה של הילדים יורדת והם חווים פחות בעיות התנהגותיות ודיכאון.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – באספקט של הידרדרות לימודית וחברתית

עולה עוד מהמחקרים הנ"ל כי לילדים שחוו גירושים של ההורים היו יותר קשיים בבית הספר ויותר בעיות התנהגויות. מחקרים שנעשו בתקופה מאוחרת יותר מלמדים כי לילדים שהיו ביחסים טובים עם האבא, ילדים שהאבות היו מעורבים ופעילים בחייהם, היו הישגים לימודיים משופרים בהשוואה לילדים שאבותיהם היו פחות מעורבים בחיים שלהם.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – באספקט של אלימות ופגיעה בהתפתחות הגברית

אחד המחקרים, המובא גם בקובץ תשעים ושניים המחקרים, קובע כי הצרכים של הבנים והבנות במשפחות גרושות שונים בין בנים לבנות להורים גרושים. אצל חלק מהבנים אשר נשארו במשמורת של האם נפגעה ההתפתחות הגברית בשל מחסור בדמות הגברית שמייצג האב. אצל הבנים האלו נצפתה התנגדות מעין עבריינית וקושי לשלוט בדחפים. החוקרים מציינים כי מיעוט המגע עם האב מסביר את התופעות האלו. לעמת זאת, אצל בנים שגדלו עם נוכחות של האב בבית היו פחות תסמינים לא חברתיים והתנהגותיים.

ובנוסף, בנים אלו נהגו להתנגד לסמכות ההורית של האם ושל המורות בבית הספר והיו יותר מעורבים בתגרות מאשר ילדים שגדלו במשפחות רגילות.  

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – באספקט של הידרדרות חברתית ולימודית

עוד עולה מהמחקרים הנ"ל כי לילדים שחוו גירושין של ההורים יש יותר קשיים לימודיים ופחות הישגים. כאשר לילדים יש יחסים קרובים עם האבא וכאשר הוא מעורב באופן פעיל בחייהם, הילדים מסתגלים בקלות יתר ללימודים, הם פחות נעדרים, יש להם גישה חיובית למוסד הלימודים וההישגים שלהם גבוהים יותר מאשר אצל ילדים עם אבות פחות מעורבים.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – באספקט של בריאות הגוף

במחקרים שונים תוארו השפעות של תחלואה גופנית של הילדים שהורים התגרשו.

מחקר שנערך בטאיוואן מוכיח קשר מובהק בין גירושי ההורים לבין כאבי ראש יום יומיים של הילדים.

מחקרים נוספים תיארו שכיחות גבוהה של בעיות ריכוז, הפרעות קשב ושכיחות מוגברת של היפר אקטיביות.

עוד מחקר שנערך בספרד בדק את איכות החיים של הילדים להורים גרושים. ילדים אלו דיווחו על איכות חיים נמוכה ועל בעיות בריאותיות ונפשיות הנובעות מהשפעת הגירושין על הילדים שבאו לידי ביטוי גם בגיל מבוגר.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים באספקט של התאבדויות

מחקר שבוצע בדנמרק מעריך את סיכויי התאבדות של אנשים צעירים בהקשר לגורמים משפחתיים וחברתיים, בין השאר גם לסיכון מוגבר להתאבדות בקרב אנשים שחוו גירושין של הוריהם. גם מחקרים נוספים מדווחים על שכיחות גבוהה יותר של דיכאון ונטיות אובדניות בקרב ילדים להורים גרושים ומציינים כי הנטייה להתאבדויות גבוהה יותר אצל הבנות מאשר אצל הבנים.

כיצד משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – איך אפשר למנוע את הבעיות?

הנתונים מלמדים כי ילדים שהוריהם התגרשו בהליכים משפטיים לוחמניים, לעתים קרובות לא מצליחים להתאושש מהנזקים שנגרמו להם בעקבות הגירושין גם בגיל מבוגר. לעומתם, ילדים שההורים שלהם התגרשו בהליכי גישור או הורים ששומרים על קשר חברי ביניהם גם לאחר  הגירושין מתפתחים טוב יותר וחווים פחות הידרדרות בלימודים, בחברה, בבעיות גופניות, נפשיות ועוד.

ובנוסף, ילדים שהוריהם הפרודים החליטו על משמורת משותפת ושמירה על שגרת החיים של הילדים סובלים פחות ממתחים, לחצים וחרדות בעקבות הגירושין של ההורים.

לסיכום, איך משפיעים הגירושין של ההורים על הילדים – תלוי איך מתגרשים!

ילדים שחווים תהליך גירושין קשה בין הוריהם ושלא נהנים אחרי הגירושין מרמת קשר שווה עם אבא ועם אימא עלולים לסבול ממספר תופעות כמו הידרדרות בלימוד, בעיות התנהגותיות, נטייה לאלימות ולעבריינות, בעיות בריאות ועוד. לעומתם אצל ילדים רבים שהוריהם שהשכילו להתגבר על הבעיות ביניהם ולשמור על קשר חברי במהלך הגירושין, וגם אחריהם, לא יהיה הבדל משמעותי בינם ובין ילדים שגדלים במשפחה רגילה.