הסכם ממון על דירה לפני הנישואין אשר נערך אצל עורך דין בא במטרה להבטיח שכאשר אחד מבני הזוג הגיע אל הנישואין כשבבעלותו דירה, הדירה תישאר שלו גם במצב של פרידה.

כאשר אחד מבני הזוג רכש דירה או קיבל דירה במתנה או בירושה לפני הנישואין, בהתאם לחוק יחסי הממון הדירה אמורה להישאר בבעלותו. אך קיימות נסיבות מסוימות שבהן בית המשפט עשוי לראות בדירת המגורים של בני הזוג נכס משותף, על אף שהיא שייכת בבלעדיות לאחד מבני הזוג והיא אף רשומה על שמו בטאבו.

כדי להימנע ממצבים אלו חובה לערוך הסכם ממון על דירה לפני הנישואים אצל עו"ד מקצועי, הסכם ממון שבו ייקבע כי גם בעת גירושין הדירה תישאר בבעלות בלעדית של בן הזוג שהדירה הייתה שייכת לו לפני הנישואין.

רצוי לחתום על הסכם ממון לפני החתונה, אך בדיעבד אפשר לחתום גם על הסכם ממון לאחר החתונה.

במאמר זה נלמד מהו חוק יחסי ממון, נכיר את פסיקתו של בית המשפט ששינתה את כללי המשחק ונבין את החשיבות של חתימה על הסכם ממון על דירה לפני הנישואין.

הסכם ממון על דירה לפני הנישואין – בואו להכיר את חוק יחסי ממון

סעיף 5 לחוק יחסי ממון מתייחס לחלוקת הרכוש של שני בני זוג נשואים בהתאם להסדר איזון המשאבים במצב של גירושין או גם במצב של פטירת אחד מבני הזוג. וזה לשון החוק:

 "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית השווי של כל נכסי הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, ונכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שהשווי שלהם לא יאוזן ביניהם".

 מלשון החוק אנו לומדים כי איזון המשאבים אינו חל על נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג טרם הנישואין.

הסכם ממון על דירה לפני הנישואין – הפסיקה ששינתה את  הכללים

במסגרת פסק דין שנדון בבית המשפט העליון דן בית המשפט בירושלים בנושא חלוקת דירה שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין.

את העתירה הגיש בן הזוג באמצעות עו"ד כערעור לבית המשפט העליון על פסיקה של  המשפט המחוזי בתל אביב שפסק שעל אף שהדירה הייתה שייכת לבן הזוג לפני הנישואין, בעת הגירושין יש לחלק אותה באופן שווה בין שני בני הזוג.

בית המשפט העליון בירושלים דחה את הערעור שהגיש עורך הדין והכיר בזכותה של בת הזוג לקבל מחצית משווי הדירה. בפסק הדין הבהיר השופט כי חוק יחסי ממון אינו מונע מבני הזוג את האפשרות ליצור בין בני הזוג יחסי שיתוף לגבי נכסים ספציפיים גם כאשר הנכס רשום רק על שם אחד מבני הזוג. בנסיבות מסוימות, קבע השופט, תיתכן "חזקת שיתוף ספציפית" בדירת מגורים בשל מעמדה המיוחד של הדירה אשר משמשת כקורת גג לתא המשפחתי.

בפסק דין זה קבע בית המשפט תקדים משפטי אשר הפך להלכה שאומצה על ידי בתי המשפט גם בפסיקות נוספות.

לא לחינם הוסיף השופט בסיום פסק הדין כי הדרך המשפטית הבטוחה ביותר כדי להימנע ממצב של חזקת שיתוף ספציפית באשר לדירת מגורים היא חתימה על הסכם ממון על דירה לפני הנישואין.

 לכן כל מי שבבעלותו דירה מגורים מלפני הנישואין מומלץ לפנות אל עורך דין המתמחה בהסכם ממון בין בני זוג נשואים ולערוך הסכם ממון על דירה לפני הנישואין אם ברצונו למנוע מצבים בעתיד שבו יוקנו לבן או בת הזוג שלו זכויות בדירה שבבעלותו.

חשוב לציין כי הסכם ממון על דירה לפני הנישואים תקף גם לבני זוג ידועים בציבור.

לסיכום, מומלץ לחתום על הסכם ממון על דירה לפני הנישואין!

אומנם חוק יחסי ממון קובע כי דירה ששימשה למגורים לשני בני הזוג, על אף שהייתה בבעלות של אחד מבני הזוג טרם הנישואין, תחולק ביניהם בעת פרידה. אך פסיקת בית המשפט העליון בנושא שינתה את הכללים וזו הסיבה מדוע הסכם ממון על דירה לפני הנישואין הפך להיות הסכם חיוני ונפוץ.

* מעודכן לשנת 2024