הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור הוא מסמך בעל תוקף משפטי שמטרתו היא להסדיר סוגיות רבות בין בני זוג שבחרו לחלוק את חייהם יחד, אך בלי חופה וקידושין. בין השאר, ההסדר דן בסוגיית הרכוש, בסוגיית הילדים המשותפים, בבעיות העלולות להתעורר במקרים של פרידה ועוד.

בירושלים, בתל אביב ובערים רבות ברחבי ישראל זוהי תופעה ההולכת וגדלה מיום ליום, זוגות רבים בוחרים לחלוק את חייהם, לחיות במסגרת של חיי משפחה, אך בלי להינשא זה לזה. בהגדרה המשפטית הם נקראים ידועים בציבור. הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור מעניק להם הכרה רשמית במעמדם וזכויות שוות כמו בני זוג נשואים.

במאמר זה נדון בהבדל שבין הסכם ממון להסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, נפרט את הנושאים שבהם עוסק ההסדר ולמה כדאי לערוך את ההסכם בסיוע עורך דין. 

מה בין הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור לבין הסכם ממון?

על אף שרבים נוטים להתבלבל בין הסכם ממון לבין הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, יש ביניהם הבדלים מהותיים. הסכם ממון נערך בין זוגות נשואים או זוגות העומדים להינשא והוא מוסדר באופן מפורש בחוק הישראלי, ואילו הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור מיועד לזוגות שאינם נשואים ואף לא מתכננים להינשא, אך עדיין מנהלים משק בית וחיים משותפים.

הסכם ממון בין בני זוג נשואים בא לקבוע בעיקר הסדרים כלכליים במקרים של גירושין ואילו הסכם לחיים משותפים בין ידועים לציבור מסדיר גם עניינים הקשורים למהלך החיים המשותפים וגם למקרים של פרידה בין בני הזוג.

בעוד שהסכם ממון דורש אישור פורמלי של נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין ורצוי לערוך אותו בעזרת עורך דין, גם את ההסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור רצוי לערוך בעזרת עו"ד, אך כדי לתת לו תוקף חוקי מספיקה חתימה של שני בני הזוג ואין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין. זה אומנם רצוי, אך לא הכרחי.

מהם הנושאים שבהם עוסק הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור?

הכרה בזוגיות

רוב ההסכמים לחיים משותפים בין הידועים בציבור נפתחים בסעיף המכיר בזוגיות. בני הזוג מצהירים כי הם מנהלים בית משותף ומצהירים באשר למועד שבו החלו לחלוק חיים משותפים. הצהרה זו באה ללמד על הרצון האמיתי של בני הזוג לחלוק יחד חיים משפחתיים.

הגדרת הרכוש

כאשר כל אחד מבני הזוג מגיע עם רכוש פרטי שצבר עד למועד תחילת החיים המשותפים, ההסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור יגדיר את הזכויות של כל אחד מבני הזוג באשר לרכוש, איזה חלק מהרכוש ייחשב מהיום כרכוש משותף ואיזה חלק יישאר בבעלות הבלעדית של אחד מבני הזוג. בנוסף, במקרה של פרידה ידון ההסכם כיצד לחלק את הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים.

מתנות וירושות

במצבים שבהם אחד מבני הזוג הביא עמו לחיים המשותפים ירושות או מתנות שקיבל לפני תחילת הזוגיות או כאשר הירושות והמתנות התקבלו אחרי שהם כבר נהיו בני זוג, ידון ההסכם כיצד יחולקו המתנות והצוואות במקרה של פרידה.

ניהול משק בית

בכתיבת ההסכם יביעו בני הזוג את רצונם כיצד הם רוצים לנהל את משק הבית המשותף, האם הם רוצים לחלוק ביניהם באופן שווה את התשלומים השוטפים כמו שכר דירה, ארנונה והוצאות נוספות של תשלומי חשמל, מים וכדומה, האם הם רוצים לפתוח חשבון בנק משותף ועוד.

גידול ילדים

הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור מסדיר גם את הנושאים הקשורים לגידול הילדים המשותפים הן במהלך החיים המשותפים והן אחרי פרידה כמו משמורת ילדים, הסדרי ראייה, דמי מזונות ועוד.

מרגע החתימה על הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, ורצוי בנוכחות עורך דין, בני הזוג הופכים באופן רשמי לידועים בציבור עם כל הזכויות והחובות. בכל פנייה אל הרשויות כמו משרד הפנים, ביטוח לאומי, רשויות המס ועוד ובכל הליך משפטי או מוסדי הם לא יידרשו לספק הוכחות נוספות המעידות על מעמדם כידועים בציבור. 

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור – הסכם לחיים טובים ומאושרים

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור הוא הסכם הדן בסוגיות רבות הבאות להסדיר את מהלך החיים המשותפים בין בני זוג הידועים בציבור הן במהלך החיים והן בפרידה. אומנם, אין צורך בחתימה של עורך דין או באישור של בית המשפט כדי לתת תוקף רשמי להסכם, אך עו"ד מקצועי מירושלים, מתל אביב או בכל מקום אחר ידע לנסח הסכם מקצועי שיעניק לבני הזוג ביטחון הן בינם לבין עצמם והן כלפי רשויות המדינה.

* מעודכן לשנת 2024