כאשר היחסים בין בני זוג עולים על שרטון והם מחליטים להתגרש, עליהם להסדיר נושאים שונים מעבר לעצם ההסכמה להתגרש באמצעות הסכם גירושין, וזאת במיוחד כשיש להם ילדים משותפים ו/או הם צברו יחדיו רכוש משותף רב. סוגיות אלו כוללות בעיקרון את תשלום המזונות, קביעת משמורת הילדים, וחלוקת הרכוש המשותף.

לכאורה, ניתן להסדיר את הסוגיות הללו באמצעות הגשת תביעות גירושין בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, שישמעו את טענות הצדדים ויכריעו בהן. אולם, למעשה קיימת לבני הזוג אפשרות טובה יותר, והיא להגיע להסכמות הדדיות ביניהם בכל הקשור לסוגיות הללו במסגרת הסכם גירושין.דרך זו עדיפה עשרות מונים על פני הגשת תביעות גירושין, שמטבען כרוכות בבזבוז כספים, זמן יקר, ואנרגיה רגשית, וכמובן לחסוך מעצמם את כל ההתכתשויות המכאיבות והמיותרות שלא פעם מאפיינות תביעות אלו, ואשר פוגעות מאד הן בהם והן בילדיהם המשותפים.

איך עושים הסכם גירושין

עקרונית, בני הזוג יכולים לעשות את הסכם גירושין לבד וללא צורך בליווי מקצועי. אולם, כדי שהסכם הגירושין יהיה באמת הסכם גירושין טוב, הוגן, ומקצועי, וכן הסכם שיגן היטב על זכויות הצדדים ובמיוחד זכויות ילדיהם, וגם יהיו לו סיכויים טובים יותר לקיומו על ידי הצדדים, מומלץ מאד לערוך את הסכם הגירושין באמצעות עו"ד שבקי ומנוסה בדיני הגירושין וגם מנוסה בגישור בין הצדדים כאשר קיימים ביניהם מחלוקות שהם אינם מצליחים לפתור לבדם. לשם כך, כל אחד מהצדדים יכול להיות מיוצג על ידי עו"ד מטעמו. לחלופין, שני בני הזוג יכולים להיעזר בעו"ד אחד שיערוך עבור שניהם את ההסכם, ובכך גם לחסוך את תשלום שכר הטרחה הכפול לעוה"ד.

הסכם גירושים

מהם תנאי הסכם הגירושין

 

ככלל, הסכמי הגירושין יכולים לכלול כל תנאי שבני הזוג מעוניינים לכתוב בו, החל מאופן חלוקת הרכוש המשותף ועד לקביעת המשמורת על הכלב או החתול של שניהם.  עם זאת, בדרך כלל מקובל לכלול בהם לפחות את הנושאים העיקריים הבאים:

תנאי ראשון להסכם גירושין – עצם ההסכמה ההדדית להתגרש

מדובר בסוגיה חשובה ביותר, שנועדה להבטיח שהצדדים יתנו זה לזו את הגט המיוחל, ולא יתישו האחד את השני עד לקבלתו, אם בכלל. שכן, לא מעט בני זוג נוהגים לעכב את עצם הסכמתם למתן הגט בקבלת ויתורים של הצד השני, לרבות בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף. למרבה הצער, ישנם אף בני זוג שמסרבים במשך שנים רבות לתת את הגט ללא כל צידוק, ולמעשה מעגנים את הצד השני ומאמללים אותו על לא עוול בכפו. כדי להבטיח את מתן הגט, רצוי גם לציין בהסכם שהצדדים מתחייבים לפעול לאישור הסכם גירושין ולפתיחת תיק הגירושין בבית הדין הרבני, ולעשות את כל מה שנדרש כדי לקבל את הגט, וזאת בהקדם האפשרי

תנאי שני להסכם גירושין – משמורת הילדים

כאשר לצדדים יש ילדים משותפים, משמורת הילדים הינה אף היא אחת הסוגיות החשובות ביותר. לשם כך על הצדדים להחליט האם הם מעוניינים לתת את המשמורת הקבועה רק לאחד מהם, כך שהשני יקבל זמני שהות בלבד, או שהם מעוניינים בקביעת משמורת משותפת. מטבע הדברים, לסוגיה זו ישנה גם השפיעה קריטית על גובה תשלום המזונות.

תנאי שלישי להסכם גירושין – מזונות

בדרך כלל מקובל לקבוע תשלום מזונות לילדים, אך לעתים יש לקבוע גם תשלום מזונות לאשה. סכום מזונות הילדים מושפע מכל מיני גורמים, ולרבות האם מדובר במשמורת יחידנית או משמורת משותפת לשני הצדדים.

תנאי רביעי להסכם גירושין – חלוקת הרכוש המשותף

כאשר לבני הזוג יש רכוש משותף עליהם להחליט כיצד לחלקו ביניהם, וזאת במיוחד כשיש להם דירת מגורים משותפת. לדוגמא, ייתכן שהבעל יחליט להעביר לאשה את חלקו בדירה ללא כל תשלום נוסף, או בתמורה להסכמתה לקבל תשלום מזונות נמוך יותר, או בתמורה לקבלת תשלום מהאשה בגובה שווי השוק של חלקו בדירה. לחלופין, ייתכן שבני הזוג יסכימו למכור את הדירה לצד שלישי, ולחלק את התמורה ביניהם. מעבר לחלוקת הדירה המשותפת, עליהם להחליט גם כיצד לחלק את התכולה של הדירה, חשבונות בנק, כלי רכב, קופות פנסיה, ועוד. מצד שני, ככל שלבני הזוג יש גם חובות משותפים, עליהם להחליט גם כיצד לחלוק אותם.

 

אישור הסכם גירושין

כדי שהסכם הגירושין ייכנס לתוקף, על בני הזוג לא רק לחתום עליו, אלא גם לאשר אותו באמצעות בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה (סעיף 2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973). בכך שונה הסכם הגירושים מהסכמים רגילים אחרים, שנכנסים לתוקף מייד עם חתימתם על ידי הצדדים, וזאת ללא כל צורך באישורם על ידי ערכאה משפטית כלשהי.

מצד שני, אישור ההסכם כאמור לא רק מעניק לו תוקף רגיל, אלא אף מעניק לו תוקף של פסק דין, בדומה לתוקפו של פסק דין בתביעת גירושין. המשמעות היא שככל שאחד הצדדים יפר את ההסכם גירושין, אזי הצד השני יוכל לאכוף אותו עליו באמצעות לשכת ההוצל"פ, כשם שאוכפים פסק דין בתביעת גירושין או כל פסק דין אחר.

עוד יודגש שאישור שהסכם גירושין לא ייעשה באופן אוטומטי. בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה אינם משמשים כחותמת גומי בלבד לצורך אישור ההסכם, אלא עליהם לוודא קודם לכן שבני הזוג מבינים היטב את תוכנו ומשמעותו, שהם חתמו עליו מרצונו החופשי, ושההסכם איננו מקפח שאת אחד מבני הזוג או ילדיהם.

שינוי/ביטול הסכם גירושין

כשם שצריך לאשר את הסכם הגירושין על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני כדי שהוא יכנס לתוקף, כך גם ניתן לשנות או לבטל אותו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

השינוי או הביטול ייעשה על ידי אותה ערכאה שאישרה את הסכם הגירושין מלכתחילה. כלומר הסכם שאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה ישונה או יבוטל רק על ידו, ואילו הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני ישונה או יבוטל אף הוא רק על ידו.

 עם זאת, שינוי הסכם גירושין לא ייעשה על נקלה. לשם כך יש להוכיח שחל שינוי נסיבות מהותי ביחס לנסיבות שהיו במועד אישור ההסכם. לדוגמא, אם רוצים לשנות את סכום המזונות שעל האב לשלם לילדיו, יש להוכיח שהתרחש שינוי נסיבות מהותי וקבוע שמצדיק שינוי זה. למשל, אם חל שינוי משמעותי לרעה במצב הכלכלי של האב, הדבר יכול להוות עילה להקטנת סכום המזונות, ואם חל שינוי משמעותי לרעה במצב הכלכלי של האם, הדבר יכול להוות עילה להגדלת סכום המזונות, וכיו"ב.

 

גם ביטול הסכם גירושין לא ייעשה על נקלה, אלא רק במקרים חריגים ומשמעותיים שמצדיקים זאת. עם זאת, ומאחר שמדובר בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, ניתן לבטלו הן לפי עילות הביטול של דיני החוזים והן לפי עילות הביטול של הסכם שקיבל תוקף של פסק דין. עילות הביטול של דיני החוזים, כוללות עילות עושק, כפייה, טעות, הטעיה, מרמה, חוזה למראית עין, ועוד. עילות הביטול של הסכם שקיבל תוקף של פסק דין עוסקות במקרים שבהם נפל פגם בהליך אישור הסכם גירושין על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. לדוגמא, כאשר בית הדין/המשפט אישר את הסכם הגירושין מבלי לברר קודם לכן שבני הזוג אכן הבינו את תוכנו ומשמעותו, וחתמו עליו מרצונו החופשי.

* מעודכן לשנת 2024