פסילת צוואה זהו הליך שבו קובע בית המשפט לענייני משפחה כי בצוואה יש פגם משמעותי המצדיק את פסילת הצוואה. מטרת בית המשפט היא לקיים את רצון המנוח, ולכן בית המשפט לא יפסול בקלות את פסילת הצוואה. לפני שהוא יפסול את הצוואה הוא יבחן היטב האם יש ליקוי בכתיבת הצוואה והאם אותו הליקוי הוא בר תיקון.

במאמר זה נדון בגורמים שבגינם אפשר לפסול את הצוואה ומהו ההליך לפסילת הצוואה ולמה כדאי לפנות לסיוע של עורך דין.    

מהו ההליך לפסילת צוואה ומהן הסיבות לפסילת הצוואה

לפני שנדון בשאלה מהו ההליך לפסילת צוואה נסקור את הסיבות המצדיקות את פסילת הצוואה.

 אדם אשר פונה לבית המשפט בבקשה לפסול את הצוואה רשאי להגיש את הבקשה על סמך עילות הפסילה כפי שהן מובאות בחוק הירושה תשכ"ה – 1965. כעיקרון קיימים שני סוגים של עילות לפסילת צוואות, עילות טכניות ועילות מהותיות.

חוק הירושה מפרט ארבעה סוגי צוואות, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוות שכיב מרע- צוואה בעל פה. בכל אחד מהסוגים תתיכן עילה שונה לפסילת הצוואה.

עילות טכניות לפסילת צוואה

כאשר התנאים הצורניים של כל אחד מהצואות לא נכתב בהתאם לדרישות החוק או שנפל בהם פגם טכני, הדבר יכול להיחשב כעילה לפסילת הצוואה.

העילות המהותיות לפסילת הצוואה

עילות מהותיות לפסילת צוואה עוסקות בפגמים המתייחסים למצבים שבהם המצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה מסיבות שונות כמו, למשל, הוא היה קטין כאשר כתב את הצוואה או שעקב מצבו הבריאותי הוא לא הבין שהוא חותם על צוואה או על מה הוא חותם בצוואה.  

השפעה בלתי הוגנת על עורך הצוואה, איומים באונס, תרמית או תחבולה, אלו סיבות שבגינן יצדיק בית המשפט את פסילת הצוואה.

צוואה סתומה היא צוואה שההוראות בה אינן ברורות וקשה עד אי אפשר להבין מהצוואה מה משמעות הצוואה או למי המוריש מצווה את עזבונו ועוד.

צוואה שהביצוע שלה הוא בלתי מוסרי, בלתי חוקי או אף בלתי אפשרי לביצוע.

צוואה אשר מזכה בעיזבון המנוח את מי שהיה עד לכתיבת הצוואה או שלקח חלק בעריכת הצוואה, מלבד צוואה שניתנה בעל פה.

כאשר נמצאה צוואה מאוחרת יותר מהצוואה המוצגת בפני היורשים, הצוואה האחרונה היא  תהיה הצוואה בעלת התוקף.

כדי לתת תוקף לצוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה, בפני הרשם לענייני ירושה או בית דין הרבני.

 רוצים לפסול צוואה?  בואו ללמוד מהו ההליך לפסילת הצוואה

כדי לפסול צוואה, יש להגיש התנגדות לבקשה למתן צו קיום הצוואה, ולנמק אותה באחת או יותר מעילות פסלות צוואה שמפורטות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (וכפי שתפורטנה בהמשך הדברים להלן).

אם ההתנגדות הוגשה בפני הרשם לענייני ירושה, התיק יועבר לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה.

אם ההתנגדות הוגשה בפני בית הדין הרבני, הדיון בתיק ימשיך להתנהל בפני בית הדין הרבני.

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ינהלו את הדיון בהתנגדות, ויחליטו האם לדחות או לקבל אותה.

אם הערכאה השיפוטית תחליט לדחות את ההתנגדות, הם יורו על מתן צו קיום צוואה.

אם הערכאה השיפוטית תחליט לקבל את ההתנגדות, אזי בהתאם לעילת הפסלות הספציפית וכלל נסיבותיו של המקרה, היא יכולה להורות על פסילתה של רק הוראה מסוימת בצוואה, לפי סעיף 38(ב) לחוק הירושה, ולתת תוקף לצוואה בכפוף לביטול הוראה זו, על פסילת הצוואה כולה.

במקרה של פסילת הצוואה כולה, יש לבדוק האם יש למצווה צוואה אחרת שניתן לתת לה צו קיום צוואה, ובמקרה כזה עזבונו של המצווה יחולק לפי אותה צוואה. אם אין למצווה צוואה כזו, יש להוציא לו צו ירושה, שיחלק את עזבונו לפי כללי הירושה לפי הדין שמפורטים בחוק הירושה.

הליך לפסילת צוואה בעזרת עורך דין משפחה בירושלים

לסיכום,  הליך לפסילת צוואה הוא הליך אשר מונע את מימוש רצונו של המנוח, כך שהרכוש שהוא צבר במהלך חייו לא יחולק כפי שרצה וכפי שהנחה לעשות זאת בצוואה, וזו הסיבה מדוע בית המשפט אינו ממהר לפסול צוואות. אך אם ברצונכם לבצע הליך לפסילת הצוואה מומלץ לפנות אל עו"ד אביטל חורף אשר צבר ניסיון רב בכתיבת צוואות בסיוע לצו קיום צוואה ובפסילת צוואה.

* מעודכן לשנת 2024