עורכי דין רבים העוסקים בתחום דיור בדמי מפתח נשאלים לא אחת: האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח?

רכישת דירה בדמי מפתח אינה מקנה בעלות על הדירה, אך מקנה זכות מגורים לדייר המוגן עד לסוף חייו.

אך מה קורה אם הדייר המוגן רוצה, לדוגמה, לעבור לעיר אחרת ורוצה להשכיר את הדירה ובדמי השכירות שהוא יקבל הוא יוכל שכור  דירה בעיר אחרת, האם בדרך זו הוא יוכל לממש את זכות המגורים שמעניק לו החוק להגנת הדייר ומה אומר החוק באופן עקרוני האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח?

במאמר זה נענה על השאלה האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח ונסקור גורמים נוספים הקשורים לזכויות והחובות של הדייר המוגן.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – מה אומר החוק?

החוק קובע הנכס רשאי לשמש למגורים רק על ידי השוכר ובני משפחתם, אסור לדייר המוגן להשכיר את הדירה או להכניס בה דייר משנה ואסור לו  להפעיל עסק בתוך הדירה. אם ישכיר הדייר המוגן את הדירה לדייר אחר, פעולה זו תיחשב כעילה מוצדקת לפינוי הדייר המוגן מהנכס.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח? 5 דברים שכדאי לדעת

כדי להבין את  המהות של חוק הגנת הדייר האוסר על הדייר המוגן להשכיר את הדירה וכדי ללמוד פרמטרים נוספים הקשורים לחוק הגנת הדייר בחרנו להביא במאמר זה 5 דברים שחשוב לדעת נוסף על המידע האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – מה זה דמי מפתח

דמי מפתח זהו מושג שמקורו בישראל, מושג  המעוגן בחוק הגנת הדייר. חוק דמי מפתח נקבע על מנת לשמור על זכויות דיירים מוגנים המתגוררים בנכסים שאינם בבעלותם, אך מחזיקים בזכויות המאפשרים להם זכות מגורים בנכס עד לסוף ימיהם.

חוק הגנת הדייר מעניק לדיירים המוגנים זכות לשכור נכס ללא הגבלת זמן, אך הוא אינו מקנה בעלות על הנכס.

חשוב לציין שדמי מפתח אינם משמשים כתחליף לשכירות; אלא, הם קיימים כדי להגן על זכותו של השוכר להתגורר בנכס.

כדי לקבל את הזכות לשכירות לטווח ארוך, על השוכר לשלם לבעל הנכס סכום שנע בין שלושים לשישים אחוזים משווי השוק של הנכס. לצד התשלום החד פעמי, הדייר מחויב בתשלום דמי שכירות חודשיים נמוכים, כפי שקובע חוק הגנת הדייר.

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – מיהו דייר מוגן?

דייר מוגן הוא דייר שעונה על אחד מהתנאים הבאים:

דייר ששכר דירה או בית עסק לפני שנת  1940.

דייר ששילם דמי המפתח בהתאם לחוק.

דייר שהסכם השכירות שלו קובע כי יינתן לו מעמד של דייר מוגן.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – מהו חוק הגנת הדייר? 

חוק הגנת הדייר הוא חוק אשר מעניק לדייר מוגן, כהגדרתו בחוק, אפשרות להתגורר בדירה עד למותו  ולשלם שכר דירה נמוך משמעותית בהשוואה לתעריפי השוק הנוכחיים. מעבר לכך, אם לא חלה אחת מעילות הפינוי המפורטות בחוק הגנת הדייר, הדייר המוגן זכאי להמשיך לשכור את הדירה עד סוף ימיו.

עם פטירת דייר מוגן או במקרים של פירוק משפחה, ניתן להעביר את הזכאות לדיור מוגן לבני משפחה הזכאים לכך לפי החוק. בנוסף, אם דייר מוגן בוחר לפנות את הנכס, הוא זכאי לקבל חלק מדמי המפתח בחזרה.

על פי החוק, תיקונים בדירה החיוניים לרווחתו הכוללת של הנכס מתחלקים בין המשכיר לשוכר. תיקונים אלו כוללים צנרת, סדקים בקירות, צביעה מחדש של הבית, תחזוקת גגות, תיקוני נזילות, צנרת מים חיצונית, מעקות, מקלטים, חדרי מדרגות ומחסנים.

תיקונים הנערכים בשטחים משותפים או מחוץ לדירה הם באחריותו הבלעדית של בעל הנכס

תיקונים בתוך הדירה שאינם קריטיים לתחזוקה הכללית של הנכס חייבים להתבצע על ידי השוכר על חשבונו.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – ומה קורה כאשר הדייר המוגן הולך לעולמו?

כאשר הדייר המוגן נפטר, בן הזוג, ילדיו או קרובי משפחתו רשאים לרשת את הזכות לדיור מוגן לדירה, אך רק אם הם התגוררו יחד לפחות שישה חודשים לפני פטירתו של הדייר.

 

האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – והאם מותר לפנות דייר מוגן

החוק מונה מספר עילות שבגללן אפשר לפנות דייר מוגן מהנכס, אחת מבין העילות היא השכרה של הנכס על ידי הדייר לדייר אחר.

בנוסף להשכרת הדירה לדייר אחר יש סיבות נוספות המאפשרות לפנות את הדייר המוגן כמו הפרעה מכוונת לשכנים, אי תשלום דמי שכירות, גרימת נזק במזיד לרכוש או כל הפרה אחרת של התנאים  המפורטים בחוק הגנת הדייר.

 

לסיכום, האם מותר להשכיר דירה בדמי מפתח – לא. אסור להשכיר!

חוק הגנת הדייר שומר על הזכויות של דייר מוגן, זכויות של מגורים בדירה, אחזקת הדירה, הורשת הדירה ועוד, אך גם מפרט את החובות והאיסורים החלים על הדייר. אם לא יקפיד הדייר על מילוי החובות והאיסורים הן יהוו עילה לפינוי הדייר.