"גירושים אזרחיים", שנקראים בשפה המשפטית – התרת נישואים, עוסקים בהתרת נישואים (גירושים) של בני זוג שהתחתנו בהליכי נישואים אזרחיים, קרי, התרת הנישואים שנערכו מחוץ לרבנות, וזאת להבדיל מגירושין של בני זוג שהתחתנו בהליכי נישואים דתיים ובמסגרת הרבנות. יודגש כי למעשה אין בארץ הליך פורמאלי וחוקי של "גירושים אזרחיים", מונח זה מתייחס כאמור רק לאופן לפיו זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים יכולים להתגרש. לפיכך, לפני שנסביר כיצד מתבצעים גירושים אזרחיים, נסביר תחילה מתי נערכים נישואים אזרחיים, ובאילו נסיבות.

לפני שמדברים על גירושים אזרחיים, מהם נישואים אזרחיים?

"נישואים אזרחיים" הינם כאמור שם כללי להליכי נישואים שונים שנערכו מחוץ לרבנות.בארץ ישנם לא מעט בני זוג שמסיבות שונות נאלצים או בוחרים להתחתן שלא במסגרת הרבנות, וזאת מסיבות שונות ומגוונות.המדובר, למשל, בבני זוג שהינם מנועי חיתון לפי ההלכה היהודית, כגון כהן וגרושה, כהן ואלמנה, נישואין עם ממזר, או בני זוג שרק אחד מהם יהודי, או בני זוג שהינם בני אותו מין (כלומר, זוג הומוסקסואליים או זוג לסביות).

לעומת זאת, ישנם גם בני זוג שאין כל מניעה שיינשאו זה לזה מבחינת ההלכה, אבל הם מעדיפים בכל זאת שלא להתחתן במסגרת הרבנות, וזאת בעיקר מסיבות אידיאולוגיות, כגון בשל התנגדות לממסד הדתי וכדומה. בני הזוג הללו יעדיפו, למשל, להינשא במסגרת טקס חתונה חילוני לחלוטין, או טקס דתי שאינו אורתודוקסי, כגון באמצעות רב רפורמי או קונסרבטיבי (מטעמי ניסוח, גם נישואים כאלו מכונים "נישואים אזרחיים", למרות שגם הם נערכו לכאורה במסגרת טקס דתי). למעשה, בשנים האחרונות ישנם יותר ויותר בני זוג שאינם מנועי חיתון לפי ההלכה ואשר בכל זאת בוחרים להתחתן מחוץ לרבנות מטעמים אידיאולוגיים ובמקרים רבים גם רוצים לערוך גירושים אזרחיים.

גירושים אזרחיים – עמדת מדינת ישראל

ככלל, מדינת ישראל איננה מכירה בנישואים אזרחיים שנערכו בארץ, וזאת מאחר שהסמכות הבלעדית לעריכת נישואים (וגירושים) לפי החוק ניתנה לרבנות ולה בלבד. עם זאת, המדינה מכירה בהליכי נישואים אזרחיים שנערכו במדינות מסויימות בחו"ל (לרבות קפריסין וצ'כיה), ומאפשרת לבני זוג שנישאו באותן מדינות להגיש בקשה להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בארץ. לשם כך עליהם להציג בפני משרד הפנים את תעודת הנישואין האזרחיים שהם קיבלו בחו"ל.

גירושין אזרחיים

 

כיצד יכולים להתגרש בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים?

מטבע הדברים, ובדומה לבני זוג שנישאו בהליך דתי ובמסגרת הרבנות, גם בני זוג שנישאו בהליך אזרחי מחוץ לרבנות עלולים להיקלע למשבר זוגי ולהחליט להתגרש. במקרה כזה מתעוררת באופן טבעי השאלה כיצד באפשרותם להתגרש באופן פורמאלי.

ישנם רבים שסוברים כי כשם שהליך הנישואים האזרחי נערך מחוץ לרבנות, אזי כך גם הליך הגירושים לאחר נישואים אזרחיים צריך להיערך מחוץ לרבנות. יתרה מכך: ישנם גם רבים שמחליטים להינשא בהליך אזרחי בדיוק בגלל המחשבה הנ"ל, כך שאם הם חלילה יתגרשו, הם לא ייאלצו להתגרש דרך הרבנות. אולם, המדובר  בטעות. שכן, ברוב המקרים גם מי שנישא מחוץ לרבנות, ייאלץ להתגרש באמצעות הרבנות, וזאת מאחר שהחוק בארץ מקנה לבית הדין הרבני את הסמכות הבלעדית לא רק לעריכת נישואים, כי אם גם לעריכת גירושים, כפי שצויין לעיל.

גירושים אזרחיים – כיצד התהליך מתבצע ברבנות?

כלומר, למרות שהרבנות אינה מכירה לכאורה באפשרות לערוך נישואים אזרחיים, עדיין יש לעבור דרכה לצורך עריכת גירושים אזרחיים לאחר נישואים אזרחיים. זאת מאחר שההלכה רואה גם בנישואים אזרחיים כספק נישואים, וכדי למנוע לידת ממזרים (כלומר, ילדים שנולדו לאשה נשואה שלא מבעלה), מבחינתה יש צורך לקבל "גט לחומרא", ולערוך את הליך גירושים אזרחיים במסגרת הרבנות. הליך זה נועד לוודא שבני הזוג אכן התגרשו, ולא נותרו עדיין נשואים זה לזה, וזאת גם אם הנישואים שלהם לא נערכו במסגרת הרבנות.

עם זאת, ולחלופין, בני זוג שנישאו בהליך אזרחי בחו"ל, יכולים גם לעבור הליך גירושים אזרחיים בחו"ל, וזאת באותה המדינה שבה הם ערכו את הליך הנישואים האזרחי, ובתנאי שהיא מאפשרת להם גם להתגרש בה לפי חוקיה המקומיים. לאחר מכן הם גם יכולים לרשום את גירושיהם במרשם האוכלוסין בארץ. לפיכך, חשוב לברר מראש באיזה מדינות בחו"ל שעורכות הליך נישואים אזרחי ניתן גם לערוך הליך גירושים אזרחי.

גירושים אזרחיים – המצב החוקי לגבי בני זוג לא יהודיים

אגב, זהו גם המצב החוקי לגבי שני בני זוג לא יהודיים שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, ואשר שייכים לעדות שמוכרות בארץ, קרי, מוסלמים, נוצרים, ודרוזים. כלומר, באפשרותם להתגרש בארץ בהליך גירושים דתי, ובמסגרת בית הדין הדתי שלהם, או לעבור טקס גירושין אזרחי בחו"ל במדינה שבה הם ערכו את הליך הנישואים האזרחי, במידה שהחוקים המקומיים במדינה זו מאפשרים זאת.

עם זאת יודגש כי בעוד שהסמכות לערוך את טקס הגירושין מוקנית באופן בלעדי לבית הדין הרבני (או לכל בית דין דתי אחר), אזי הסמכות לדון בסוגיות הנלוות לגירושין, כגון תשלומי המזונות, חלוקת הרכוש המשותף, ומשמורת הילדים, ועוד, אינה מוקנית לו באופן בלעדי, אלא גם לבית המשפט לענייני משפחה. לפיכך, ניתן עקרונית להסדיר את הליך הגירושין בבית הדין הדתי, ואת יתר הסוגיות הנלוות בבית המשפט לענייני משפחה, אם כי בכפוף לסוגיית מירוץ הסמכויות.

כיצד נערך הליך גירושים אזרחיים ברבנות לאחר נישואים אזרחיים?

החדשות הטובות לגבי הצורך בעריכת הליך גירושין ברבנות גם לאחר נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לרבנות, הן שבדרך כלל מדובר בהליך יותר מהיר ופשוט מאשר הליך גירושים לאחר נישואים דתיים במסגרת הרבנות. שכן, במקרים אלו, לרוב אין צורך להוכיח את קיומה של עילת גירושין כלשהי בפני בית הדין הרבני, כגון בגידה/ניאוף, עקרות ממושכת, אשה מורדת, וכדומה. בית הדין הרבני לרוב גם לא ינסה לברר האם קיימת אפשרות להגעה לשלום בית, אלא פשוט יורה על מתן פסק הדין לגירושין. בנוסף, ככל שמדובר במקרים שבהם לא מדובר במתן גט בהסכמה, כגון כאשר אחד מבני הזוג מסרב לתת את הגט ללא כל צידוק ענייני, או בעל נעדר שמעגן את האשה, ייתכן שבית הדין הרבני אף יוותר על הצורך בסידור גט ויבחר בהליך התרת נישואין, שמבטל את תוקף הנישואין מלכתחילה.

כיצד ניתן לערוך גירושים אזרחיים מחוץ לרבנות?

ישנם מספר מקרים שבהם בני זוג שנישאו בהליך אזרחי יכולים להתגרש מחוץ לרבנות או מחוץ לבית דין דתי אחר. בין היתר, מדובר במקרים הבאים:

גירושים אזרחיים בחו"ל

בני זוג שנישאו בהליך אזרחי בחו"ל, שהינם יהודים או בני עדות מוכרות בישראל (מוסלמים, נוצרים, ודרוזים), יכולים כאמור להתגרש גם באותה מדינה בחו"ל שבה נישאו, ככל שהחוק שלה מאפשר להם להתגרש בה.

גירושים אזרחיים בבית המשפט לענייני משפחה

בני זוג שנישאו בחו"ל, כאשר כל אחד מהם בן דת אחרת, או לפחות אחד מהם חסר דת או אינו משתייך לעדה דתית מוכרת כלשהי (כגון בודהיסט או הינדי), יכולים להתגרש בהליך התרת נישואין בפני בית המשפט לענייני משפחה.

גירושים אזרחיים התרת נישואין

בני זוג חסרי דת או בני זוג ששייכים לעדה דתית בלתי מוכרת בישראל,  אשר נישאו בהליך אזרחי חו"ל,  גם יכולים להתגרש בהליך התרת נישואין בפני בית המשפט לענייני משפחה.

גירושים אזרחיים ומחיקת רישום

בני זוג חסרי דת או בני זוג ששייכים לעדה דתית בלתי מוכרת בישראל,  שהתקשרו ביניהם באמצעות ברית הזוגיות, יכולים להתגרש על ידי הגשת בקשה מוסכמת לרשם הזוגיות למחיקת רישום הברית שלהם ממרשם הזוגיות. אם אין ביניהם הסכמה בעניין זה כך שרק אחד מבני הזוג מבקש למחוק את הרישום, או אם אחד מבני הזוג הללו הינו פסול דין או שמונה לו אפוטרופוס, הם יוכלו להתגרש בהליך להתרת נישואין בפני בית המשפט לענייני משפחה.

גירושים אזרחיים בני אותו המין

בני זוג בני אותו המין שנישאו בנישואים אזרחיים יכולים להתגרש בפני בית המשפט לענייני משפחה.

* מעודכן לשנת 2024