לא אחת אנחנו שומעים באמצעי התקשורת את המושגים גט גירושין וסרבנות גט ולא תמיד מבינים מה זה. האם ידעתם כי לגט גירושין ולסרבנות גט יש השלכות רבות על הזכויות הבסיסיות הן של הבעל והן של האישה, אך בעיקר על זכויות האישה לחירות ולכבוד. החדשות הטובות הן כי לגט גירושין ולסרבנות גט 2023 יש פתרונות.

במאמר זה נסביר את המושגים גט גירושין וסרבנות גט, נסביר מהו הפתרון לסרבנות הגט ונבדיל בין הדרכים שבהן נוקט בית המשפט בטיפול בסרבנות גט לבין הדרכים שבהן נוקט בית הדין.

 

גט גירושין וסרבנות גט – הסבר המושגים

גט גירושין

גט גירושין הוא מסמך הלכתי המשמש במסורת היהודית לביצוע גירושין בין בעל ואישה. במהלך טקס הגירושין, הבעל מוסר את הגט לאשתו ובכך מסיים את נישואיהם ומגרש אותה רשמית. הגט מכיל אמירה קצרה אך מהותית: "הרי את מותרת לכל אדם".

ההשפעה העיקרית של הגט היא שחרור האישה מהנישואין לחלוטין המאפשר לה את החופש להינשא לאדם אחר ללא כל מניעה משפטית או דתית. בנוסף, דיני הניאוף אינם חלים עליה עוד לאחר מתן הגט, מכיוון שהיא אינה נחשבת עוד לאישה נשואה.

 הליך גירושין יכול להתקיים בבית המשפט והליך גירושין ברבנות.

סרבנות גט

סרבנות גט היא מציאות שבה הבעל מעכב את מסמך הגירושין מאשתו ומונע את פירוק נישואיהם. הגירושין בישראל כפופים לדין דתי, ולכן אם הבעל מסרב לתת לאישה גט, היא נחשבת לעגונה, ועל אף רצונה להשתחרר מכבלי הנישואין היא נשארת קשורה לבעלה ונחשבת עדיין לאשתו ולא יכולה הינשא לגבר אחר.

 

 גט גירושין וסרבנות גט – מהן הפתרונות

גם בית הדין הרבני וגם בית המשפט האזרחי מציעים מספר פתרונות כדי לשחרר את האישה מכבלי העגינות.

כאשר עורך דין גירושין בירושלים ישכנע את בית הדין הרבני כי יש עילה לגט, בית הדין ייתן פסק דין אשר יחייב את הבעל לתת גט לאישה. אם הבעל לא יציית לפסק הדין ולא יסכים לתת לאשתו גט, בית הדין יוכל לכפות עליו את הגט במספר דרכים ולהטיל עליו סנקציות שונות. השיקול באיזה סנקציה לבחור נתון לשיקול בית הדין.

 

גט גירושין וסרבנות גט – הסנקציות שיכול בית הדין להטיל כדי למנוע סרבנות גט ולהביא לגט גירושין:

בית הדין הרבני רשאי להוציא לסרבני הגט צו הגבלה ולהטיל עליהם אחת או יותר מהסנקציות הבאות:

בית הדין יכול להגביל את אפשרות היציאה מהארץ.

בית הדין יכול למנוע מסרבן הגט קבלת דרכון ישראלי או להאריך את תוקף הדרכון, למעט לצורך החזרה לישראל.

בית הדין יכול להגביל את החזקת רישיון הנהיגה או למנוע את חידוש רישיון נהיגה.

להטיל על סרבן הגט הגבלה על האפשרות להתמנות, להיבחר או לשמש בתפקיד או במשרה בשירות המדינה.

להגביל את האפשרות של סרבן הגט להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר או לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר לפי דין.

להטיל הגבלה על האפשרות לפתוח או להחזיק בחשבון בנק, לפתוח חשבון חדש או למשוך שיקים מחשבון הבנק.

לעקל מקרקעין ומיטלטלין של הסרבן.

להטיל עיקול על קצבה או על גמלה שמקבל סרבן הגט.

במקרים מיוחדים בית הדין יכול להוציא פקודת מאסר נגד סרבן הגט.

 

גט גירושין וסרבנות גט –  מהן הסנקציות שיכול בית המשפט להטיל כדי למנוע סרבנות גט ולהביא לגט גירושין

במקרים שבהם הסנקציות שהטיל בית הדין אינן מפעילות לחץ על הבעל הסרבן והוא עדיין עומד בסירובו יכולה האישה להגיש נגד הבעל תביעה אזרחית – תביעת נזיקין בבית המשפט.

האישה יכולה לתבוע את הבעל על נזקים שנגרמו לה כתוצאה מסירוב הגט כמו כאב וסבל נפשי, פגיעה בחירות ואובדן הסיכוי להינשא וללדת ילדים ועוד.

אם בית המשפט יקבל את התביעה הוא יורה על פיצוי כספי בגין הנזקים.

בשנת 2016 יצאה הנחיה מפרקליט המדינה שסרבנות גט תיחשב כעבירה פלילית ובית המשפט יוכל להעמיד סרבני גט לדין פלילי. הסמכות להגשת תביעה פלילית תופעל במקרים שבהם בית הדין הוציא צו לכפיית גט והבעל הסרבן ממשיך לעמוד בסירובו. אם אכן יוחלט על הגשת כתב אישום נגד הבעל אפשר יהיה להטיל עליו עונש מאסר בפועל.

שימו לב: גם האישה יכולה לסרב לקבלת גט וגם עליה אפשר להטיל סנקציות, אך כדי להטיל סנקציות על האישה יש לקבל אישור של נשיא בית הדין הרבני.

 

מהן הסנקציות המוטלות על סרבנות גט:

בית הדין הרבני

 

בית המשפט
בית הדין רשאי להטיל על סרבן הגט צווי הגבלה כמו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על ניהול חשבון בנק, הגבלה על רישיון נהיגה, עיקול גמלה או קצבה ועוד. בית המשפט יכול לדון בתביעת נזיקין נגד הבעל הסרבן ולהטיל עליו קנס כספי.

בית המשפט יכול לדון בתביעה פלילית שתוגש נגד הסרבן ולהטיל עליו עונש מאסר בפועל.

 

 

לסיכום, גט גירושין וסרבנות גט – תופעה קשה, אך יש דרכים להתמודד אתה

גט גירושין וסרבנות גט היא תופעה שבה הבעל, או לעתים רחוקות גם האישה, מסרב לתת גט לאישה ולשחרר אותה מכבלי הנישואין. כדי לכפות על הבעל הסרבן לתת גט לאשתו בית הדין וגם בית המשפט יכולים להטיל על הבעל הסרבן סנקציות שיגרמו לו להעניק לאשתו גט גירושין.