ביטול הסכם ממון הוא ביטול של הסדר המתווה את החובות והאחריות הכלכליות של כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין ולאחר הגירושין כמו חלוקת נכסים, מזונות בני זוג, מזונות ילדים ועניינים כספיים אחרים הקשורים לנישואין. הסכם ממון הוא מסמך משפטי מחייב ועל אף זאת יש אפשרות של ביטול הסכם ממון.

במאמר זה נדון בשאלה האם ביטול הסכם ממון הוא אפשרי, מהן העילות שבגינן אפשר לבטל את הסכם הממון ומהי החשיבות של ליווי משפטי בתהליך ביטול ההסכם.

ביטול הסכם ממון – מהי הדרך לביטול ההסכם

ביטול הסכם ממון בין בני זוג יכול להיות תהליך קשה ומורכב.

לעתים ביטול הסכם ממון ייעשה בהסכמה בין בני הזוג. על מנת לבטל הסכם ממון בהסכמה, על שני הצדדים להסכים לעשות זאת בכתב. בנוסף, כל שינוי שנעשה בהסכם חייב להיות חתום על ידי שני הצדדים. לפני ביטול הסכם ממון, חשוב ששני הצדדים יבינו את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת ההסדר וישקלו את ההשלכות האפשריות של ביטולו.

כאשר בני הזוג לא מגיעים להסכמה בעניין ביטול הסכם ממון יש להגיש תביעה לערכאה המשפטית אשר אישרה את הסכם הממון.

כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון לפני החתונה הם נדרשים לאשר אותו בפני רשות מוסמכת. לאחר האישור ההסכם מקבל תוקף של פסק דין  וכדי לבטל אותו יש להוכיח לפחות אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים.

ביטול הסכם ממון 2023

ביטול הסכם ממון – מהן העילות המאפשרות את ביטול החוזה

הסכמי ממון מתבטלים לעיתים עקב הפרת חוזה או מחלוקות אחרות בין הצדדים המעורבים. ביטול ההסכם חייב להיעשות בהתאם לתנאים וההגבלות החוזיים. ברוב המקרים, הדבר מחייב את הצדדים לעמוד בדרישות משפטיות מסוימות, כגון מתן הודעה בכתב ומתן פרק זמן סביר עבור הצד השני להגיב.

בנוסף, כדי לבטל את ההסכם נדרשת אחת או יותר מהעילות הבאות: הונאה, מצג שווא, טעות, כוח עליון (אירועים בלתי צפויים) הפרת אחריות או הפרת תנאים האמורים בחוזה, אי ביצוע התחייבות במסגרת החוזה, חדלות פירעון או הליכי פשיטת רגל על ידי אחד מהצדדים.

מרמה ומצג שווא זוהי אחת העילות הנפוצות לביטול הסכם ממון

הונאה ומצג שווא זהו מצב שבו אחד מבני הזוג הסתיר מבן הזוג השני נתונים מהותיים  באשר להיקף הרכוש שלו  או שהוא התנהל בחוסר תום לב  בעת החתימה על הסכם הממון.

 כדי לבקש מבית המשפט לבטל  את הסכם הממון בטענה של מרמה ומצג שווא על בן הזוג שמעוניין לבטל את ההסכם להוכיח כי בן הזוג השני פעל במודע להסתרת הנתונים ואילו המבקש היה יודע בזמן חתימת ההסכם על התנהגות בן הזוג השני, הוא לא היה חותם על הסכם הממון.

ביטול הסכם ממון בשל פגם בהליך אישור הסכם הממון

 כדי שהסכם הממון יקבל תוקף של פסק דין, עליו לעבור מספר שלבים ובסיומם לוודא  ששני הצדדים מבינים ומסכימים במלואם לתנאי ההסכם. אחד הפגמים האפשריים בחתימה על ההסכם הוא ההוכחה כי בית המשפט לא וידא היטב שבני הזוג מבינים את המשמעות של ההסכם שעליו חתמו בני הזוג.

ביטול הסכם ממון בשל התנהגות

על אף שבני הזוג חתמו על הסכם ממון מרצונם החופשי עלול להיווצר מצב שהם התנהלו בניגוד להסכם שעליו הם חתמו.

כלל חשוב בדיני החוזים הוא כי התנהגות הצדדים עלולה להעיד על פקיעת ההסכם ועל זניחתו. כאשר אחד מבני הזוג אינו מתנהג בהתאם לאמור בהסכם הממון, התנהגות זו עשויה להיות עילה מצדקת לביטול ההסכם.

 ביטול הסכם ממון בעילה של טעות

ביטול הסכם ממון בעילה של טעות היא סוגיה משפטית חשובה שיש להתייחס אליה על מנת להגן על שני הצדדים. הסכמי ממון הם מסמכים מחייבים וכל טעות שנעשתה על ידי מי מהצדדים עלולה להוביל לתוצאות חמורות. במקרים כאלה, עשויה להיות לאחד הצדדים או לשניהם הזכות לדרוש את ביטול ההסכם מחמת טעות.

בית המשפט יקבל את עילת הטעות כאשר אחד הצדדים יוכיח כי חתם על הסכם הממון עקב טעות ואלמלא אותה טעות הוא לא היה חותם על הסכם הממון. כדאי לדעת כי במקרים שבהם יש אפשרות לתיקון הטעות, בית המשפט יורה על תיקון הטעות ולא ימהר להורות על ביטול הסכם הממון.

בעת ביטול ההסכם חשוב לנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח שכל ההתחייבויות וההתחייבויות בין בני הזוג כולל ההתחייבויות הפיננסיות יטופלו, ששני הצדדים מבינים את מהות הביטול של ההסכם וליצור מסמך רשמי המתאר את פירוק ההסכם ולהודיע לכל הצדדים הרלוונטיים על ביטול ההסכם.

ביטול הסכם ממון – על חשיבות הייצוג המשפטי

מאחר שהסכם הממון מקבל תוקף של פסק דין, התביעות לביטול הסכם הממון אינן מתקבלות בקלות בערכאות המשפטיות.

עורך דין מקצועי ידאג לוודא כי העילות המאפשרות את ביטול הסכם הממון קיימות וריאליות וידאג להוכיח אותן בבית המשפט.

הניסיון והידע של עורך דין בדיני משפחה בכלל ובהסכם ממון בפרט יכולים לסייע להבטיח שכל הצדדים המעורבים בביטול הסכם הממון יהיו מודעים לזכויות וחובות שלהם עקב ביטול ההסכם ולהבטיח שכל נושא אשר מופיע בהסכם הממון יטופל כראוי.

לסיכום: ביטול הסכם ממון אפשרי או לא אפשרי? אפשרי!

על אף שהסכם ממון מאשר וחתום בפני בית המשפט ומקבל תוקף של פסק דין, קיימות מספר עילות חוקיות המאפשרות לנו לבטל את ההסכם.

כדי לבטל את ההסכם יש להגיש תביעה על ביטול הסכם ממון בפני הרשות השיפוטית שלפניה חתמו על ההסכם ולהוכיח כי ישנן עילות חוקיות המאפשרות את ביטול ההסכם כמו מצג שווא, הונאה, התנהגות בני הזוג, טעות ועילות נוספות.