הגשת התנגדות לצו קיום הצוואה מוגשת ברוב הפעמים כאשר אתם מגלים שנושלתם מהצוואה והרכוש שלדעתכם מגיע לכם, הוענק לאנשים אחרים.

טיפ של עורך דין – אם אתם מרגישים מקופחים, כועסים ונעלבים, עומדת בפניכם האפשרות של הגשת התנגדות לצו קיום צוואה. אך חשוב לפעול באופן אסטרטגי ולא להיות מונעים מרגשות שליליים. רק פעילות מחושבת והתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום התנגדות לצוואה יוכלו לסייע לכם בהשגת המטרה.

רוצים לקבל מידע על איך להגיש התנגדות לצו קיום צוואה? על כל זה בכתבה הבאה שלב אחרי שלב. 

איך להגיש התנגדות לצו קיום צוואה? – איך מגישים, שלב אחרי שלב

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא תביעה אזרחית, ועל כן יש להגיש אותה לבית המשפט לענייני משפחה הנמצא באזור שבו גר התובע. אם התובע, לדוגמה, גר בתל אביב התביעה  תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, אך אם התובע גר בירושלים, התביעה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים וכן הלאה.

חוק הירושה סעיף 67 א' קובע כי את הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בתוך שבועיים מהמועד שבו פורסמה ברבים הבקשה לקיום הצוואה.

אם לא הספקתם להגיש את הבקשה בתוך שבועיים, אתם יכולים להגיש בקשה לדחיית מועד ההגשה. שימו לב, כדי לקבל דחייה עליכם לנמק מדוע אתם מבקשים לדחות את המועד של הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה. אם הגשתם נימוקים הגיוניים סביר להניח כי הרשם לענייני ירושה ידחה את מועד ההגשה, אך קחו בחשבון שהרשם מגביל את מספר הפעמים שבהם הוא יאשר את דחיית המועד של הגשת הבקשה, גם אם הטיעונים שלכם בכל פעם יהיו משכנעים. אם לא הגשתם בזמן את בקשת ההתנגדות, הרשם לענייני ירושה יוציא צו לקיום הצוואה.

את הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה אפשר להגיש באחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. כדי להגיש את הבקשה יש ללחוץ על הלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי הנפטר ולפעול לפי ההנחיות. באחת העמדות של קבלת הקהל במשרד הרשם. לשכות הרשם נמצאים בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בנצרת עילית ובבאר שבע.·

הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה בדואר

עליכם לשלוח את הבקשה למשרדי הרשם לענייני ירושה בלשכה שבה הוגשה הבקשה לקבלת הצו.

 הגשת התנגדות לצו קיום צוואה באופן מקוון

עליכם למלא טופס ייעודי של הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה. בטופס עליכם למלא, בין השאר, את הפרטים הבאים: שם מלא ומספר תעודת הזהות של המתנגד, שם מלא ומספר תעודת הזהות של הנפטר, שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים בירושה כפי שהם מופיעים בצוואה, לפרט את הנימוקים להתנגדות בצירוף מסמכים התומכים בהתנגדות, תצהיר מאומת על ידי עורך דין התומך בעובדות שהעליתם בעת הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, אישור על תשלום האגרה וייפוי כוח של עו"ד, אם אתם מיוצגים על ידי עורך דין.  יש לצרף לבקשה אישור על תשלום האגרה. נכון לשנת 2020 גובה האגרה עומד על 986 שקלים.

תשלום האגרה להתנגדות לצו קיום צוואה

תשלום האגרה להתנגדות לצו קיום צוואה באופן מקוון 

היכנסו אל שירות התשלומים הממשלתי ובטבלה שתיפתח סמנו: הגשת התנגדות לצו קיום צוואה והמשיכו לפעול לפי ההנחיות.

תשלום האגרה להתנגדות לצו קיום צוואה בבנק הדואר 

באמצעות שוברים שאותם תוכלו לקבל בעמדות של קבלת הקהל בכל אחת מלשכות הרשם.

בעמדות תשלום אוטומטיות אשר ממוקמות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה. 

שימו לב בעמדות התשלום האוטומטיות תוכלו לשלם רק באמצעות כרטיס אשראי.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה – מי רשאי להגיש את ההתנגדות?

כל אדם בעל עניין רשאי להגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה בתנאי שכל התנאים הבאים מתקיימים.

הבקשה למתן צו קיום צוואה כבר הוגשה ואף פורסמה ברשומות.

  עדיין לא ניתן צו קיום צוואה.

 כאשר מתקיימת עילת התנגדות סבירה כמו, למשל, המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה לרשם לענייני ירושה, הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר, בצוואה נפלו פגמים, הצוואה נערכה תחת איומים או השפעה בלתי הוגנת ועילות נוספות הקבועות בחוק.

 לסיכום: את הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בהתאם לתקנות ולהנחיות הרשם לענייני ירושות.

 כאשר אתם רוצים להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, עליכם למלא טופס ייעודי, לשלוח אותו לרשם לענייני ירושה, לשלם אגרה ולהמתין לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.